Thông báo về việc nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên Cao đẳng 9 và TCCN 52.pdf

Ngày đăng: 05/10/2017 - Số lượt đọc: 134

 Thông báo về việc nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên Cao đẳng 9 và TCCN 52.pdf

Các tin đã đưa: