THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ CĐCS ĐỐI VỚI HSSV THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng: 13/03/2018 - Số lượt đọc: 382

Thông báo thu hồ sơ đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo.pdf

Các tin đã đưa: