thời gian đăng ký học Học kỳ 2 Cao đẳng khóa 5 năm học 2013-2014

Ngày đăng: 02/01/2014 - Số lượt đọc: 3265

  Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 5 đăng ký môn học của học kỳ 2 năm học 2013-2014 bắt đầu từ 12h ngày 02/ 01/2014, và kết thúc vào 23h 59p ngày 16/01/2014