Bản tin phòng đào tạo

LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 10,11, 12 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 10, 11, 12 có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 12h00 ngày 15 tháng 01 năm 2021. 

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 10,11 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 10, 11  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2019-2020 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 12h00 ngày 10 tháng 07 năm 2020.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)

 


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 9,10, 11 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 9,10, 11  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 11h00 ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


HẠN NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH

  CÁC ĐỒNG CHÍ GIẢNG VIÊN NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỆ CĐ 10, 11 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 VÀO PHẦN MỀM QLĐT HẠN CUỐI 12H00 NGÀY 18/06/2020.


HẠN NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH

 CÁC ĐỒNG CHÍ GIẢNG VIÊN NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỆ CĐ 9, 10 VÀO PHẦN MỀM QLĐT HẠN CUỐI 12H00 NGÀY 21/11/2019.


LỊCH NỘP ẢNH HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 9

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Để chuẩn bị điều kiện xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng khóa 9 (2017-2020) phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên Cao đẳng khóa 9:

- Nộp bổ sung 02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên – ngày tháng năm sinh – lớp)

- Lớp trưởng các lớp thu ảnh nộp về phòng Đào tạo hạn cuối 31/08/2019.


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 9,10 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

 

LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 9,10 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 9,10  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 11h ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ8 9, 10 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

Sinh viên Cao đẳng khóa 8,9,10 có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 12h ngày 09 tháng 01 năm 2019.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 8,9 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 8,9  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2017-2018 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 12h ngày 15 tháng 06 năm 2018.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


Bản tin phòng quản lý sinh viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ CĐCS ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11

 Phòng Công tác HSSV thông báo tới các em sinh viên Cao đẳng khóa 10, 11 về việc thu hồ sơ chế độ chính sách giảm 70% học phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Sinh viên thuộc đối tượng theo thông báo nộp hồ sơ theo đúng thời hạn trong thông báo, phòng không giải quyết đối với những trường hợp nộp hồ sơ muộn không có lý do.


KẾ HOẠCH SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

 Kế hoạch sơ kết học kỳ II năm học 2019  2020


QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG ĐỐI VỚI CAO ĐẲNG 9, 10, 11 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

 Nhà trường đã có quyết định cấp học bổng và khen thưởng tập thể lớp Tiên Tiến, Xuất sắc học kì I năm học 2019 - 2020, đề nghị các cá nhân, tập thể lớp được học bổng, khen thưởng theo dõi thông báo cấp học bổng, khen thưởng của phòng Kế toán - Tài chính trên Website Nhà trường.


Miễn giảm học phí đối năm học 2019 - 2020

 Nhà trường đã có quyết định miễn, giảm học phí đối với sinh viên thuộc diện chính sách là con thương binh, bệnh binh, con mồ côi, con của cán bộ, viên chức mất sức lao động và sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I năm học 2019 - 2020. Đề nghị các em có tên trong quyết định theo dõi thông báo hoàn lại tiền của phòng kế toán tài chính trên website trường. Trân trọng!


Quyết định miễn, giảm học phí học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

 Nhà trường đã có quyết định miễn, giảm học phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và sinh viên được hưởng chính sách nội trú học kỳ I năm học 2019 - 2020. Các em sinh viên có tên trong quyết định theo dõi thông báo miễn, giảm học phí của phòng Kế toán - Tài chính trên website nhà trường


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 11

 Nhà trường thông báo về việc thu hồ sơ chế độ chính sách đối với các em sinh viên cao đẳng khóa 11. Sinh viên thuộc diện chính sách miễn, giảm học phí nộp hồ sơ về phòng Công tác HSSV đúng thời hạn trong thông báo. Nhà trường không giải quyết những trường hợp sinh viên nộp hồ sơ muộn. Trân trọng!!!


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CADD8, TC 52 VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP, VIỆC LÀM NĂM 2019

 Nhà trường thông báo về kế hoạch Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đối với HSSV Cao đẳng khóa 8, trung cấp 52 và kết nối doanh nghiệp, việc làm năm 2019 tới HSSV toàn trường. Đề nghị các em thực hiện theo kế hoạch để buổi lễ thành công tốt đẹp.


GÓC TUYỂN DỤNG

 Phòng Công tác HSSV thông báo về việc tuyển nhân viên làm full time và part time. Các em sinh viên có nhu cầu liên hệ trực tiếp phòng công tác HSSV và không phải đóng bất kỳ khoản phí nào về việc tuyển dụng.


KẾ HOẠCH SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 CĐ 9, 10

 Nhà trường thông báo Kế hoạch sơ kết học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với cao đẳng khóa 9, 10 đề nghị các em sinh viên và giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch


KẾ HOẠCH SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 CĐ 9, 10

 Nhà trường thông báo Kế hoạch sơ kết học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với cao đẳng khóa 9, 10 đề nghị các em sinh viên và giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch