Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP LẦN 2 CHO SV CĐ5 ( THÁNG 12/2016)

 Phòng đào tạo thông báo: Sinh viên Cao đẳng khóa 5 thuộc diện chưa đủ điều kiện tốt nghiệp lần 1 có thể đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong học kỳ phụ tháng 7 năm 2016 ( hạn nộp đơn đăng ký đến hết ngày 01/7/2016) hoặc học lại, học cải thiệncùng các lớp với các lớp khóa sau trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 ( hạn nộp đơn hết ngày 08/8/2016). Sau khi hoàn thành các học phần sinh viên sẽ được xét tốt nghiệp trong tháng 12 năm 2016


THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM

 Phòng Đào tạo nhận đơn thi cải thiện điểm của sinh viên khóa 5,6 và 7 đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2016 ( chỉ những học phần có trong lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016)


THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI LẠI MÔN TIN HỌC CƠ BẢN- CAO ĐẲNG KHÓA 6

 Phòng đào tạo thông báo: Lịch thi lại môn Tin học cơ bản của Cao đẳng 6 ca 3 ngày 01/7/2016 chuyển sang ca 4 ngày 27/6/2016. Đề nghị sinh viên thi lại và thi cải thiện môn này vào trang cá nhân để xem lại lịch thi cụ thể.


Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm học 2015 - 2016

 Ban giám hiệu thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm học 2015 - 2016.

Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/6/2016.

Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 50 VÀ CAO ĐẲNG 7

 Lưu ý: Các em học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 7 và trung cấp khóa 50 được cấp học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016, theo dõi thông báo lĩnh tiền học bổng của phòng Kế toán tài chính trên Wedsite trường.


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 49 VÀ CAO ĐẲNG 5,6

 QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA HỌC BỔNG HỆ TRUNG CẤP 49 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 5, 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016


Thời gian nộp đơn thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 21015-2016 của sinh viển CĐ5 và 6

 Phòng đào tạo nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm của sinh viên Cao đẳng khóa 5 và khóa 6 đến hết ngày 30/12/2015.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký thi cải thiện môn trong lịch thi của khóa nào thì khi vào xem lịch thi phải chọn đúng kỳ học của khóa đó.

Ví dụ: Sinh viên A khóa 5 đăng ký thi môn B có trong lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-1016 của khóa 7. Khi vào tài khoản cá nhân xem lịch thi cải thiện của môn B thì sinh viên A phải chọn năm học 2015-2016 và học kỳ 1 khóa 7.


THỜI GIAN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CÙNG THI LẠI KHÓA 7 (HK1-2015-2016)

 Phòng Đào tạo nhận đơn xin thi cải thiện điểm của sinh viên các khóa 5,6 và 7 cùng lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015-2016 của cao đẳng khóa 7 ( Chỉ những môn có trong lịch thi của khóa 7) đến hết ngày 24/02/2016.

Lưu ý: Sinh viên làm đơn theo mẫu của nhà trường, đóng lệ phí tại phòng Kế toán- Tài chính, nộp đơn có xác nhận đóng lệ phí thi lại về phòng Đào tạo.


THỜI GIAN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CĐ5 VÀ CĐ6

 Phòng đào tạo nhận đơn xin thi cải thiện điểm của sinh viên cao đẳng khóa 5 và khóa 6 (những học phần có trong lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015) đến 15h ngày 26/6/2015


SINH VIÊN CĐ5 LƯU Ý LỊCH THI NHỮNG HỌC PHẦN HỌC GHÉP CÙNG CĐ6

Sinh viên Cao đẳng 5 học cùng lịch học kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015. Lưu ý khi xem lịch thi của những học phần này: 

- Vào tài khoản cá nhân xem lịch thi học kỳ thì phải chọn kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015


Bản tin phòng quản lý sinh viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO " HCCT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP- KIẾN TẠO ƯỚC MƠ

 Thông báo về việc tổ chức hội thảo " HCCT đồng hành cùng doanh nghiệp- Kiến tạo ước mơ"


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV GIỮA KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" giữa khóa đối với Sinh viên cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50. Yêu cầu các em nghiêm túc tham gia. Phòng Công tác Học sinh - sinh viên thực hiện điểm danh sĩ số các lớp học sinh sinh viên theo lịch học. Những HSSV không tham gia sẽ bị trừ điểm theo quy định.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ KIẾN HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015- 2016 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 6,7 VÀ TCCN KHÓA 50

 Học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 6,7 và hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 50 xem thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016.

Mọi thắc mắc gửi về phòng Công tác học sinh sinh viên trước ngày 24/8/2016. Hết thời hạn trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.


HƯỚNG DẪN SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 CAO ĐẲNG6, 7 VÀ TRUNG CẤP 50

 Hướng dẫn sơ kết học kỳ II năm học 2015 - 2016 hệ cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50.


Thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo Bảo hiểm Y tế năm 2016

 Thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo hiểm Y tế năm 2016


VỀ VIỆC HOÃN LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 5 KHÓA HỌC 2013 - 2016

 Theo thông báo, nhà trường sẽ tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp khóa 5 vào ngày 13/6/2016. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, nhà trường hoãn việc phát bằng theo lịch. Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến các lớp học sinh, sinh viên biết và sẽ thông báo lại khi có lịch cụ thể.


Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

 Đề nghị HSSV không chỉnh sửa, hoặc xóa nội dung in sẵn trên các mẫu đơn của nhà trường.


thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021

 Ban giám hiệu thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021.

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIÊN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ KHỐI HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2016

 Học sinh, sinh viên tham gia bầu cử quốc hội khóa XIV tại nơi cư trú.


Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm học 2015 - 2016

 Ban giám hiệu thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm học 2015 - 2016.

Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/6/2016

Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này