Bản tin phòng đào tạo

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm học 2015 - 2016

 Ban giám hiệu thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm học 2015 - 2016.

Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/6/2016.

Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 50 VÀ CAO ĐẲNG 7

 Lưu ý: Các em học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 7 và trung cấp khóa 50 được cấp học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016, theo dõi thông báo lĩnh tiền học bổng của phòng Kế toán tài chính trên Wedsite trường.


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 49 VÀ CAO ĐẲNG 5,6

 QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA HỌC BỔNG HỆ TRUNG CẤP 49 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 5, 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016


THỜI GIAN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CÙNG THI LẠI KHÓA 7 (HK1-2015-2016)

 Phòng Đào tạo nhận đơn xin thi cải thiện điểm của sinh viên các khóa 5,6 và 7 cùng lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015-2016 của cao đẳng khóa 7 ( Chỉ những môn có trong lịch thi của khóa 7) đến hết ngày 24/02/2016.

Lưu ý: Sinh viên làm đơn theo mẫu của nhà trường, đóng lệ phí tại phòng Kế toán- Tài chính, nộp đơn có xác nhận đóng lệ phí thi lại về phòng Đào tạo.


Thời gian nộp đơn thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 21015-2016 của sinh viển CĐ5 và 6

 Phòng đào tạo nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm của sinh viên Cao đẳng khóa 5 và khóa 6 đến hết ngày 30/12/2015.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký thi cải thiện môn trong lịch thi của khóa nào thì khi vào xem lịch thi phải chọn đúng kỳ học của khóa đó.

Ví dụ: Sinh viên A khóa 5 đăng ký thi môn B có trong lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-1016 của khóa 7. Khi vào tài khoản cá nhân xem lịch thi cải thiện của môn B thì sinh viên A phải chọn năm học 2015-2016 và học kỳ 1 khóa 7.


THỜI GIAN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CĐ5 VÀ CĐ6

 Phòng đào tạo nhận đơn xin thi cải thiện điểm của sinh viên cao đẳng khóa 5 và khóa 6 (những học phần có trong lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015) đến 15h ngày 26/6/2015


SINH VIÊN CĐ5 LƯU Ý LỊCH THI NHỮNG HỌC PHẦN HỌC GHÉP CÙNG CĐ6

Sinh viên Cao đẳng 5 học cùng lịch học kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015. Lưu ý khi xem lịch thi của những học phần này: 

- Vào tài khoản cá nhân xem lịch thi học kỳ thì phải chọn kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015


NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM:

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

Sinh viên cao đẳng khóa 5 và 6 có nguyện vọng thi cải thiện điểm ( những môn có trong lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 Cao đẳng 6) nộp đơn xin thi cải thiện tại phòng Đào tạo hạn cuối là ngày 29/01/2015


Lưu ý xem lịch thi đối với sinh viên CĐ5

Phòng đào tạo thông báo: Sinh viên cao đẳng 5 chú ý cách xem lịch thi: Các môn học cùng học kỳ 1 cao đẳng 6, khi xem lịch thi sinh viên phải chọn kỳ 1 khóa 6.


THỜI HẠN NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM KHỐI CĐ5 VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

 Phòng đào tạo thông báo: Sinh viên cao đẳng 5 có nguyện vọng thi cải thiện điểm (các học phần điểm D) nộp đơn xin thi cải thiện hạn cuối là ngày 29/12/2014:

- Các môn đăng ký thi nếu học trong học kỳ 1 năm học 2014-2015 sẽ thi cùng lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015  CĐ5

- Các môn đăng ký thi nếu học trong năm học 2013-2014 sẽ thi cùng lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 CĐ6

* LƯU Ý:

Các trường hợp sinh viên CĐ5 phải thi lại, thi cải thiện lịch thi có thể trùng với lịch học của học kỳ 2 năm học 2014-2015. Vậy sinh viên phải tự sắp xếp thời gian giữa học và thi.


Bản tin phòng quản lý sinh viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ LỄ KỶ NIỆM 20.11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch 48/KH-TMDL ngày 02/11/2018 về tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018,

 Phòng Công tác HSSV thông báo về việc dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên các lớp như sau:

- Đối với lớp trưởng, bí thư các lớp: đúng 8h30' thứ Ba ngày 20/11/2018 có mặt tại hội trường A3 (tầng 2) để tham dự buổi lễ.

Trang phục: Nam:quần sẫm màu, áo sơ mi

                    Nữ: Áo dài truyền thống

- Các sinh viên khác được nghỉ học theo kế hoạch

 


Thông báo khám sức khỏe đợt 2 đối với sinh viên hệ cao đẳng khóa 10

 Nhà trường thông báo khám sức khỏe đợt 2 đối với sinh viên khóa 10.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM SỨC KHỎE TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

 Nhà trường thông báo về việc khám sức khỏe tuyển sinh năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên cao đẳng khóa 10. Yêu cầu các em sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo để hoàn chỉnh hồ sơ nhập học theo quy định.


Thông báo về việc thu hồ sơ nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên cao đẳng khóa 10

 Phòng Công tác Học sinh, sinh viên thông báo về việc thu hồ sơ nghĩa vụ đối với nam sinh viên cao đẳng khóa 10. Yêu cầu sinh viên nam thực hiện nghiêm túc theo thông báo để hoàn chỉnh hồ sơ nhập học.


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM HỌC 2017 - 2018

 Nhà trường đã có quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập và cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm học 2017 - 2018. Đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông báo cấp phát tiền của phòng Kế toán - tài chính trên website trường.


KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP VÀ TRAO HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ khen thưởng tập thể lớp và trao học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018, đề nghị các em HSSV thực hiện nghiêm túc.


QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 Nhà trường đã có quyết định khen thưởng, học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ cao đẳng khóa 8, 9 và trung cấp 52. Tập thể lớp và các em sinh viên có tên trong danh sách được khen thưởng, học bổng theo dõi lịch trao học bổng, khen thưởng để dự đông đủ


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC NĂM 2018

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2018, đề nghị GVCN, CVHT và các em học sinh, sinh viên nghiêm trúc thực hiện.


DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 Phòng Công tác HSSV thông báo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với HSSV các lớp cao đẳng khóa 8,9 và trung cấp khóa 52. HSSV có thắc mắc về điểm rèn luyện đến hết ngày 27/7/2018 tại phòng Công tác HSSV hoặc liên hệ thầy Phúc qua số điện thoại: 0976897471. Hết thời hạn trên mọi thắc mắc không được giải quyết.