Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 CNHT017Hệ thống thông tin quản lýCNHT017_1.158-12A1.501Bùi Vũ Hồng Sơn2
2 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.158-12TH BARNguyễn Thanh Bình2
3 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.228-12TH BARNguyễn Thanh Bình2
4 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.368-12TH BARNguyễn Thu Quỳnh2
5 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.127-12A4.401Hà Thuỳ Linh4
6 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.167-12A4.401Hà Thuỳ Linh4
7 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.231-6A4.402Hà Thuỳ Linh4
8 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.251-6A4.402Hà Thuỳ Linh4
9 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.137-12A4.401Lê Thị Thu Hiền4
10 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.147-12A4.401Lê Thị Thu Hiền4
11 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.157-12A4.401Lê Thị Thu Hiền4
12 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.221-6A4.402Lê Thị Thu Hiền4
13 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.241-6A4.402Lê Thị Thu Hiền4
14 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.267-12A4.402Lê Thị Thu Hiền4
15 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.137-12TH BÀNĐỗ Thị Ngân2
16 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.157-12TH BÀNĐỗ Thị Ngân2
17 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.151-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
18 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.161-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
19 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.231-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
20 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.261-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
21 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.151-3B1.201Đoàn Thị Thùy Trang3
22 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.254-6A2.302Đoàn Thị Thùy Trang3
23 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.327-10A4.503Nguyễn T Hồng Ngọc3
24 DLND017Nghiệp vụ hướng dẫn du lịchDLND017_1.125-6B1.503Hà Thuỳ Linh2
25 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.141-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang4
26 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.161-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang4
27 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.221-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh4
28 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.261-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh4
29 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.121-5A2.104Nguyễn T Hồng Ngọc3
30 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.131-5A4.102Nguyễn T Hồng Ngọc3
31 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.238-12B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
32 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.241-5B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
33 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.251-5B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
34 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.121-5A2.104Nguyễn T Hồng Ngọc3
35 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.131-5A4.102Nguyễn T Hồng Ngọc3
36 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.238-12B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
37 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.241-5B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
38 KDDD017Thương mại di động KDDD017_1.144-6A2.102Lê Thị Hoài2
39 KDDD017Thương mại di động KDDD017_1.1611-12A2.302Lê Thị Hoài2
40 KDĐM017Thư tín thương mạiKDMĐ017_1.141-3A1.501Trương Thu Trang2
41 KDĐM017Thư tín thương mạiKDMĐ017_1.165-6A1.501Trương Thu Trang2
42 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.121-6A1.501Trần Thanh Bình4
43 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.138-12A1.501Trần Thanh Bình4
44 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.158-12A1.501Trần Thanh Bình4
45 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.168-10A1.501Trần Thanh Bình4
46 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.168-12A1.501Trần Thanh Bình4
47 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.141-3A2.104Trần Thuỳ Linh2
48 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.154-6A2.104Trần Thuỳ Linh2
49 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.168-12A2.101Trần Thuỳ Linh2
50 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.228-12A2.103Trần Thuỳ Linh2
51 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.244-6A2.103Trần Thuỳ Linh2
52 KDHD117Hậu cần kinh doanh 1KDHD117_1.121-3A2.302Nguyễn Quốc Hùng2
53 KDHD117Hậu cần kinh doanh 1KDHD117_1.131-5A2.302Nguyễn Quốc Hùng2
54 KDHD117Hậu cần kinh doanh 1KDHD117_1.144-6A2.302Nguyễn Quốc Hùng2
55 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.121-3A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
56 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.131-5A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
57 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.144-6A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
58 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.165-6A2.104Phạm Quỳnh Chi2
59 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.221-2A2.103Phạm Quỳnh Chi2
60 KDKX017Kinh doanh xuất nhập khẩuKDKX017_1.124-6A2.302Phạm Quỳnh Chi2
61 KDKX017Kinh doanh xuất nhập khẩuKDKX017_1.158-12A2.302Phạm Quỳnh Chi2
62 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.128-12A2.302Lê Thị Hoài3
63 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.147-12A2.102Lê Thị Hoài3
64 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.141-3A2.302Lê Thị Hoài3
65 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.168-10A2.302Lê Thị Hoài3
66 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.231-6A1.501Trần Thanh Bình3
67 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.248-12A1.501Trần Thanh Bình3
68 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.131-5A2.104Dương Kiều Hoa4
69 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.138-12DNDương Kiều Hoa4
70 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.144-6A2.104Dương Kiều Hoa4
71 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.241-3A2.103Dương Kiều Hoa4
72 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.258-12DNDương Kiều Hoa4
73 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.261-5A2.103Dương Kiều Hoa4
74 KDVH017Văn hóa doanh nghiệpKDVH017_2.151-3A2.104Nguyễn Quốc Hùng2
75 KDVH017Văn hóa doanh nghiệpKDVH017_2.254-6A2.103Nguyễn Quốc Hùng2
76 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.131-3B1.201Trương Thu Hiền2
77 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.224-6B1.201Trương Thu Hiền2
78 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.364-6A4.503Trương Thu Hiền2
79 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.141-3B1.201Trương Thu Hiền2
80 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.221-3B1.201Trương Thu Hiền2
81 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.361-3A4.503Nguyễn Hữu Thuỷ2
82 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.134-6B1.201Trương Thu Hiền3
83 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.251-3A2.302Trần Thị Hồng Hạnh3
84 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.331-3A2.103Trần Thị Hồng Hạnh3
85 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.121-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
86 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.121-6TH BEP 2Lê Thị Vân4
87 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Lê Thị Vân4
88 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
89 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.231-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
90 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.231-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
91 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.257-12TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
92 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.257-12TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
93 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.261-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
94 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.261-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
95 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.341-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
96 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.341-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
97 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.351-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
98 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.351-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
99 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.154-6B1.201Trần Thị Hồng Hạnh3
100 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.244-6B1.201Đoàn Thị Kim Hường3
101 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.334-6A2.103Trần Thị Hồng Hạnh3
102 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_2.121-4A4.401Lưu Thị Duyên2
103 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_2.221-3A2.303Nguyễn Thị Diệu Linh2
104 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_2.253-4A2.303Nguyễn Thị Diệu Linh2
105 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.135-6A4.401Nguyễn Thị Vân3
106 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.153-6A4.401Nguyễn Thị Vân3
107 NNDL017Tiếng anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.144-6A4.401Nguyễn Thị Lợi3
108 NNDL017Tiếng anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.151-2A4.401Nguyễn Thị Lợi3
109 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.141-6A2.303Ngô Thị Thu Hiền3
110 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.161-6A2.303Ngô Thị Thu Hiền3
111 NNGB017Tiếng anh trong giao dịch bán hàngNNGB017_1.134-6A2.303Đặng Thị Thùy Vân3
112 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.141-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
113 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.161-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
114 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.128-12B1.503Cao T. Thu Huyền3
115 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.131-4B1.503Cao T. Thu Huyền3
116 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.151-5B1.503Cao T. Thu Huyền3
117 NNKP017Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng anhNNKP017_1.131-4A4.401Lưu Thị Duyên2
118 NNTA017Thư tín tiếng anhNNTA017_1.125-6A4.401Đặng Thị Thùy Vân3
119 NNTA017Thư tín tiếng anhNNTA017_1.141-3A4.401Đặng Thị Thùy Vân3
120 NNTD017Thực hành tiếng anh kinh doanhNNTD017_2.148-12DNHoàng Bích Nhung2
121 NNTD017Thực hành tiếng anh kinh doanhNNTD017_2.161-4A2.104Hoàng Bích Nhung2
122 NNTD017Thực hành tiếng anh kinh doanhNNTD017_2.223-6A2.103Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
123 NNTD017Thực hành tiếng anh kinh doanhNNTD017_2.238-12DNNguyễn Thị Quỳnh Nga2
124 NNTM017Tiếng anh Thương mạiNNTM017_1.161-5A4.401Ngô Thị Thái3
125 NNTQ017Tiếng anh tiếp thị kinh doanh và quảng cáoNNTQ017_1.151-2A2.303Nguyễn Thị Vân3
126 NNTT017Thư tín tiếng anh thương mạiNNTT017_1.131-2A2.303Nguyễn Thị Hồng Hạnh2
127 NNTT017Thư tín tiếng anh thương mạiNNTT017_1.131-3A2.303Nguyễn Thị Hồng Hạnh2
128 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.136-6A2.302Đào Lan Anh0
129 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.1036-6A2.104Đỗ Thu Hải0
130 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.1435-5B1.503Cao T. Thu Huyền0
131 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.1555-5A2.303Trần Thị Phương Mai0
132 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.444-4A4.304Lê Thị Vân0
133 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.543-3A4.304Đoàn Thị Kim Hường0
134 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.953-3A2.103Phạm T. Kim Xuân0
135 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.123-4A2.101Đỗ Thị Thanh Hương3
136 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.141-3A2.101Đỗ Thị Thanh Hương3
137 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.225-6A2.102Đỗ Thị Loan3
138 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.254-6A2.102Đỗ Thị Loan3
139 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_2.151-5A2.101Trần Thị Hiền4
140 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_2.261-5A2.102Lương Ngọc Linh4
141 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.125-6A2.101Đặng Thị Hà3
142 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.131-3A2.101Đặng Thị Hà3
143 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.223-4A2.102Đoàn Thị Hằng3
144 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.231-3A2.102Đoàn Thị Hằng3
145 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.144-6A2.101Nguyễn T Thu Hương2
146 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.251-3A2.102Đặng Thị Hà2
147 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.121-2A2.101Trần Thị Bích Thảo3
148 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.134-6A2.101Trần Thị Bích Thảo3
149 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.221-2A2.102Trịnh Đỗ Quyên3
150 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.234-6A2.102Trịnh Đỗ Quyên3
151 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.141-1B1.201Đỗ Hồng Nhung0
152 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.142-2B1.201Đàm Văn Hường0
153 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.143-3B1.201Ngô Thị Thanh0
154 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1052-2A2.102Đỗ Thị Oanh0
155 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1053-3A2.102Đàm Văn Hường0
156 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1066-6A2.102Trần Thị Lan0
157 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.11610-10A2.102Nguyễn Thị Hồng Hoa0
158 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1168-8A2.102Đỗ Thị Oanh0
159 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1169-9A2.102Ngô Thị Thanh0
160 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1254-4A4.301Ngô Thị Thanh0
161 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1255-5A4.301Đỗ Hồng Nhung0
162 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1256-6A4.301Trịnh Thị Thu Hà0
163 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1364-4A2.101Ngô Thị Thanh0
164 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1365-5A2.101Nguyễn Hiếu0
165 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1366-6A2.101Đỗ Hồng Nhung0
166 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1426-6A2.104Trịnh Thị Thu Hà0
167 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.14610-10A2.103Ngô Thị Thanh0
168 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1469-9A2.103Đỗ Thị Oanh0
169 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.251-1A2.302Đỗ Thị Oanh0
170 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.252-2A2.302Nguyễn Hiếu0
171 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.253-3A2.302Ngô Thị Thanh0
172 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.361-1A4.503Ngô Thị Thanh0
173 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.362-2A4.503Đỗ Hồng Nhung0
174 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.363-3A4.503Nguyễn Thị Hồng Hoa0
175 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.451-1A4.401Đỗ Hồng Nhung0
176 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.452-2A4.401Trần Thị Lan0
177 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.466-6A4.401Ngô Thị Thanh0
178 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.535-5B1.501Đàm Văn Hường0
179 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.535-5B1.501Đỗ Thị Oanh0
180 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.536-6B1.501Ngô Thị Thanh0
181 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.651-1A2.303Ngô Thị Thanh0
182 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.652-2A2.303Đàm Văn Hường0
183 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.656-6A2.303Đỗ Thị Oanh0
184 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.767-7A2.101Đỗ Thị Oanh0
185 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.768-8A2.101Ngô Thị Thanh0
186 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.769-9A2.101Nguyễn Hiếu0
187 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.852-2A2.103Đỗ Hồng Nhung0
188 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.853-3A2.103Ngô Thị Thanh0
189 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.853-3A2.103Nguyễn Hiếu0
190 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.963-3A2.101Đỗ Hồng Nhung0
191 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.964-4A2.101Ngô Thị Thanh0
192 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.965-5A2.101Nguyễn Thị Hồng Hoa0