Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 CNHT017Hệ thống thông tin quản lýCNHT017_1.128-12A1.501Bùi Vũ Hồng Sơn2
2 CNHT017Hệ thống thông tin quản lýCNHT017_1.158-12A1.501Bùi Vũ Hồng Sơn2
3 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.158-12TH BARNguyễn Thanh Bình2
4 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.228-12TH BARNguyễn Thanh Bình2
5 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.247-12TH BARNguyễn Thanh Bình2
6 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.368-12TH BARNguyễn Thu Quỳnh2
7 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.127-12A4.401Hà Thuỳ Linh4
8 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.147-12DNHà Thuỳ Linh4
9 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.157-12DNHà Thuỳ Linh4
10 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.167-12A4.401Hà Thuỳ Linh4
11 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.231-6A4.402Hà Thuỳ Linh4
12 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.241-6DNHà Thuỳ Linh4
13 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_2.251-6A4.402Hà Thuỳ Linh4
14 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.137-12A4.401Lê Thị Thu Hiền4
15 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.147-12A4.401Lê Thị Thu Hiền4
16 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.157-12A4.401Lê Thị Thu Hiền4
17 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.221-6A4.402Lê Thị Thu Hiền4
18 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.241-6A4.402Lê Thị Thu Hiền4
19 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_2.267-12A4.402Lê Thị Thu Hiền4
20 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.137-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân2
21 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.157-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân2
22 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.151-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
23 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.161-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
24 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.227-11TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
25 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.231-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
26 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.238-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
27 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.261-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
28 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.147-12A2.102Đoàn Thị Thùy Trang3
29 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.151-3B1.201Đoàn Thị Thùy Trang3
30 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.224-6A4.402Đoàn Thị Thùy Trang3
31 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.234-6A4.402Đoàn Thị Thùy Trang3
32 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.254-6A2.302Đoàn Thị Thùy Trang3
33 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.327-10A4.503Nguyễn T Hồng Ngọc3
34 DLND017Nghiệp vụ hướng dẫn du lịchDLND017_1.125-6B1.302Hà Thuỳ Linh2
35 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.141-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang4
36 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.161-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang4
37 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.167-12TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang4
38 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.221-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh4
39 DLNH217Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH217_4.261-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh4
40 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.117-12DNNguyễn Ngọc Lan4
41 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.127-12DNNguyễn Ngọc Lan4
42 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.137-12DNNguyễn Ngọc Lan4
43 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.147-12DNNguyễn Ngọc Lan4
44 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.157-12DNNguyễn Ngọc Lan4
45 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.167-12DNNguyễn Ngọc Lan4
46 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.177-12DNNguyễn Ngọc Lan4
47 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.211-6DNNguyễn Ngọc Lan4
48 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.221-6DNNguyễn Ngọc Lan4
49 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.231-6DNNguyễn Ngọc Lan4
50 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.241-6DNNguyễn Ngọc Lan4
51 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.251-6DNNguyễn Ngọc Lan4
52 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.261-6DNNguyễn Ngọc Lan4
53 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_2.271-6DNNguyễn Ngọc Lan4
54 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.121-5A2.104Nguyễn T Hồng Ngọc3
55 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.131-5A4.102Nguyễn T Hồng Ngọc3
56 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.238-12B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
57 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.241-5B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
58 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_2.251-5B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
59 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.121-5A2.104Nguyễn T Hồng Ngọc3
60 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.131-5A4.102Nguyễn T Hồng Ngọc3
61 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.238-12B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
62 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_2.241-5B1.502Nguyễn T Hồng Ngọc3
63 KDDD017Thương mại di động KDDD017_1.144-6A2.102Lê Thị Hoài2
64 KDDD017Thương mại di động KDDD017_1.1611-12A2.302Lê Thị Hoài2
65 KDDD017Thương mại di động KDDD017_1.1611-12A2.402Lê Thị Hoài2
66 KDĐM017Thư tín thương mạiKDMĐ017_1.141-3A1.501Trương Thu Trang2
67 KDĐM017Thư tín thương mạiKDMĐ017_1.144-6A1.501Trương Thu Trang2
68 KDĐM017Thư tín thương mạiKDMĐ017_1.151-3A1.501Trương Thu Trang2
69 KDĐM017Thư tín thương mạiKDMĐ017_1.165-6A1.501Trương Thu Trang2
70 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.121-6A1.501Trần Thanh Bình4
71 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.128-12A1.501Trần Thanh Bình4
72 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.138-12A1.501Trần Thanh Bình4
73 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.144-6A1.501Trần Thanh Bình4
74 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.158-12A1.501Trần Thanh Bình4
75 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.1611-12A1.501Trần Thanh Bình4
76 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.168-10A1.501Trần Thanh Bình4
77 KDĐT217Tác nghiệp thương mại điện tử 2KDĐT217_1.168-12A1.501Trần Thanh Bình4
78 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.154-6A2.104Trần Thuỳ Linh2
79 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.161-4A2.101Trần Thuỳ Linh2
80 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.161-6A2.101Trần Thuỳ Linh2
81 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.228-12A2.103Trần Thuỳ Linh2
82 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.244-6A2.103Trần Thuỳ Linh2
83 KDGT017Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT017_3.331-6B1.304Trần Thuỳ Linh2
84 KDHD117Hậu cần kinh doanh 1KDHD117_1.121-3A2.302Nguyễn Quốc Hùng2
85 KDHD117Hậu cần kinh doanh 1KDHD117_1.131-5A2.302Nguyễn Quốc Hùng2
86 KDHD117Hậu cần kinh doanh 1KDHD117_1.144-6A2.302Nguyễn Quốc Hùng2
87 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.121-3A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
88 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.121-6A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
89 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.131-2A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
90 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.131-5A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
91 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.141-6A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
92 KDHD217Hậu cần kinh doanh 2KDHD217_1.144-6A2.302Nguyễn Quốc Hùng3
93 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.165-6A2.104Phạm Quỳnh Chi2
94 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.221-2A2.103Phạm Quỳnh Chi2
95 KDKX017Kinh doanh xuất nhập khẩuKDKX017_1.124-6A2.302Phạm Quỳnh Chi2
96 KDKX017Kinh doanh xuất nhập khẩuKDKX017_1.158-12A2.302Phạm Quỳnh Chi2
97 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.128-12A2.302Lê Thị Hoài3
98 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.128-12A2.402Lê Thị Hoài3
99 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.138-12A2.402Lê Thị Hoài3
100 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.147-12A2.102Lê Thị Hoài3
101 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.141-3A2.302Lê Thị Hoài3
102 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.148-12A2.402Lê Thị Hoài3
103 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.168-10A2.302Lê Thị Hoài3
104 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.168-10A2.402Lê Thị Hoài3
105 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.231-6A1.501Trần Thanh Bình3
106 KDMĐ017Thương mại điện tửKDMĐ017_2.248-12A1.501Trần Thanh Bình3
107 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.122-5A2.101Dương Kiều Hoa4
108 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.122-6DNDương Kiều Hoa4
109 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.131-5A2.104Dương Kiều Hoa4
110 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.138-12DNDương Kiều Hoa4
111 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.144-6A2.104Dương Kiều Hoa4
112 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.158-11A2.105Dương Kiều Hoa4
113 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.228-12A2.103Dương Kiều Hoa4
114 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.241-3A2.103Dương Kiều Hoa4
115 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.251-3A2.103Dương Kiều Hoa4
116 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.258-12DNDương Kiều Hoa4
117 KDTK017Thực hành lập kế hoạchKDTK017_2.261-5A2.103Dương Kiều Hoa4
118 KDVH017Văn hóa doanh nghiệpKDVH017_2.151-3A2.104Nguyễn Quốc Hùng2
119 KDVH017Văn hóa doanh nghiệpKDVH017_2.254-6A2.103Nguyễn Quốc Hùng2
120 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.131-3B1.201Trương Thu Hiền2
121 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.224-6B1.201Trương Thu Hiền2
122 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.364-6A4.503Trương Thu Hiền2
123 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.141-3B1.201Trương Thu Hiền2
124 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.221-3B1.201Trương Thu Hiền2
125 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.361-3A4.503Nguyễn Hữu Thuỷ2
126 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.131-3B1.201Trương Thu Hiền3
127 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.134-6B1.201Trương Thu Hiền3
128 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.141-3B1.201Trương Thu Hiền3
129 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.251-3A2.302Trần Thị Hồng Hạnh3
130 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.254-6A2.302Trần Thị Hồng Hạnh3
131 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.321-3A2.105Trần Thị Hồng Hạnh3
132 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.331-3A2.103Trần Thị Hồng Hạnh3
133 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.121-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
134 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.121-6TH BEP 2Lê Thị Vân4
135 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Lê Thị Vân4
136 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
137 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.231-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
138 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.231-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
139 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.257-12TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
140 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.257-12TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
141 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.261-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
142 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.261-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
143 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.341-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
144 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.341-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
145 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.351-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
146 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.351-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn4
147 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.141-6A2.102Trần Thị Hồng Hạnh3
148 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.154-6B1.201Trần Thị Hồng Hạnh3
149 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.244-6B1.201Đoàn Thị Kim Hường3
150 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.324-6A2.105Trần Thị Hồng Hạnh3
151 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.334-6A2.103Trần Thị Hồng Hạnh3
152 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_2.121-4A4.401Lưu Thị Duyên2
153 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_2.221-3A2.303Nguyễn Thị Diệu Linh2
154 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_2.253-4A2.303Nguyễn Thị Diệu Linh2
155 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.135-6A4.401Nguyễn Thị Vân3
156 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.147-9A4.401Nguyễn Thị Vân3
157 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.153-6A4.401Nguyễn Thị Vân3
158 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.144-6A4.401Nguyễn Thị Lợi3
159 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.151-2A4.401Nguyễn Thị Lợi3
160 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.141-6A2.303Ngô Thị Thu Hiền3
161 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.161-6A2.303Ngô Thị Thu Hiền3
162 NNGB017Tiếng Anh trong giao dịch bán hàngNNGB017_1.134-6A2.303Đặng Thị Thùy Vân3
163 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.141-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
164 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.161-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
165 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.168-12DNNguyễn Thị Quế Nhung3
166 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.128-12B1.302Cao T. Thu Huyền3
167 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.131-4B1.302Cao T. Thu Huyền3
168 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.151-5B1.302Cao T. Thu Huyền3
169 NNKP017Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng AnhNNKP017_1.131-4A4.401Lưu Thị Duyên2
170 NNTA017Thư tín tiếng anhNNTA017_1.125-6A4.401Đặng Thị Thùy Vân3
171 NNTA017Thư tín tiếng anhNNTA017_1.141-3A4.401Đặng Thị Thùy Vân3
172 NNTD017Thực hành tiếng Anh kinh doanhNNTD017_2.148-12DNHoàng Bích Nhung2
173 NNTD017Thực hành tiếng Anh kinh doanhNNTD017_2.161-4A2.104Hoàng Bích Nhung2
174 NNTD017Thực hành tiếng Anh kinh doanhNNTD017_2.223-6A2.103Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
175 NNTD017Thực hành tiếng Anh kinh doanhNNTD017_2.238-12DNNguyễn Thị Quỳnh Nga2
176 NNTM017Tiếng Anh thương mạiNNTM017_1.161-5A4.401Ngô Thị Thái3
177 NNTQ017Tiếng anh tiếp thị kinh doanh và quảng cáoNNTQ017_1.151-2A2.303Nguyễn Thị Vân3
178 NNTQ017Tiếng anh tiếp thị kinh doanh và quảng cáoNNTQ017_1.167-11A2.101Nguyễn Thị Vân3
179 NNTT017Thư tín tiếng Anh thương mạiNNTT017_1.131-2A2.303Nguyễn Thị Hồng Hạnh2
180 NNTT017Thư tín tiếng Anh thương mạiNNTT017_1.131-3A2.303Nguyễn Thị Hồng Hạnh2
181 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.136-6A2.302Đào Lan Anh0
182 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.1036-6A2.104Đỗ Thị Thu Hải0
183 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.1435-5B1.302Cao T. Thu Huyền0
184 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.444-4A4.304Lê Thị Vân0
185 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.543-3A4.304Đoàn Thị Kim Hường0
186 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.953-3A2.103Phạm T. Kim Xuân0
187 SHLSinh hoạt lớpSHL_16.966-6A2.103Phạm T. Kim Xuân0
188 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.123-4A2.101Đỗ Thị Thanh Hương3
189 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.128-12A2.102Đỗ Thị Thanh Hương3
190 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.128-11A2.103Đỗ Thị Thanh Hương3
191 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.141-3A2.101Đỗ Thị Thanh Hương3
192 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.151-3A2.101Đỗ Thị Thanh Hương3
193 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.164-6A2.101Đỗ Thị Thanh Hương3
194 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.225-6A2.102Đỗ Thị Loan3
195 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.254-6A2.102Đỗ Thị Loan3
196 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_7.151-3A2.101Trần Thị Hiền4
197 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_7.151-5A2.101Trần Thị Hiền4
198 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_7.151-6A2.101Trần Thị Hiền4
199 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_7.261-5A2.102Lương Ngọc Linh4
200 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.125-6A2.101Đặng Thị Hà3
201 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.128-12A2.102Đặng Thị Hà3
202 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.131-3A2.101Đặng Thị Hà3
203 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.154-6A2.101Đặng Thị Hà3
204 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.161-3A2.101Đặng Thị Hà3
205 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.164-6A2.101Đặng Thị Hà3
206 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.223-4A2.102Đoàn Thị Hằng3
207 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.231-3A2.102Đoàn Thị Hằng3
208 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.241-5A2.102Đoàn Thị Hằng3
209 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.134-6A2.101Nguyễn T Thu Hương2
210 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.144-6A2.101Nguyễn T Thu Hương2
211 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.251-3A2.102Đặng Thị Hà2
212 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.121-2A2.101Trần Thị Bích Thảo3
213 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.134-6A2.101Trần Thị Bích Thảo3
214 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.138-10A2.102Trần Thị Bích Thảo3
215 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.161-6A2.101Trần Thị Bích Thảo3
216 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.161-6A2.105Trần Thị Bích Thảo3
217 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.221-2A2.102Trịnh Đỗ Quyên3
218 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.234-6A2.102Trịnh Đỗ Quyên3
219 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.241-5A2.101Trịnh Đỗ Quyên3
220 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.141-1B1.201Đỗ Hồng Nhung0
221 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.142-2B1.201Đàm Văn Hường0
222 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.143-3B1.201Ngô Thị Thanh0
223 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1052-2A2.102Đỗ Thị Oanh0
224 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1053-3A2.102Đàm Văn Hường0
225 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1066-6A2.102Trần Thị Lan0
226 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.11610-10A2.102Nguyễn Thị Hồng Hoa0
227 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1168-8A2.102Đỗ Thị Oanh0
228 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1169-9A2.102Ngô Thị Thanh0
229 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1254-4A4.301Ngô Thị Thanh0
230 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1255-5A4.301Đỗ Hồng Nhung0
231 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1256-6A4.301Trịnh Thị Thu Hà0
232 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1364-4A2.101Ngô Thị Thanh0
233 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1365-5A2.101Nguyễn Hiếu0
234 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1366-6A2.101Đỗ Hồng Nhung0
235 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1426-6A2.104Trịnh Thị Thu Hà0
236 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.14610-10A2.103Ngô Thị Thanh0
237 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.1469-9A2.103Đỗ Thị Oanh0
238 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.251-1A2.302Đỗ Thị Oanh0
239 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.252-2A2.302Nguyễn Hiếu0
240 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.253-3A2.302Ngô Thị Thanh0
241 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.361-1A4.503Ngô Thị Thanh0
242 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.362-2A4.503Đỗ Hồng Nhung0
243 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.363-3A4.503Nguyễn Thị Hồng Hoa0
244 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.451-1A4.401Đỗ Hồng Nhung0
245 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.452-2A4.401Trần Thị Lan0
246 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.466-6A4.401Ngô Thị Thanh0
247 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.535-5B1.501Đàm Văn Hường0
248 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.535-5B1.501Đỗ Thị Oanh0
249 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.536-6B1.501Ngô Thị Thanh0
250 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.651-1A2.303Ngô Thị Thanh0
251 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.652-2A2.303Đàm Văn Hường0
252 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.656-6A2.303Đỗ Thị Oanh0
253 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.767-7A2.101Đỗ Thị Oanh0
254 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.768-8A2.101Ngô Thị Thanh0
255 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.769-9A2.101Nguyễn Hiếu0
256 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.852-2A2.103Đỗ Hồng Nhung0
257 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.853-3A2.103Ngô Thị Thanh0
258 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.853-3A2.103Nguyễn Hiếu0
259 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.963-3A2.101Đỗ Hồng Nhung0
260 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.964-4A2.101Ngô Thị Thanh0
261 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_16.965-5A2.101Nguyễn Thị Hồng Hoa0