Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 CNAS016An toàn thông tin và chữ kí sốCNAS016_1.141-2A1.501Bùi Vũ Hồng Sơn2
2 CNKM016Khai thác mã nguồn mởCNKM016_1.131-3A1.501Nguyễn Tiến Công2
3 CNTH016Tin học cơ bảnCNTH016_1.121-5A2.401Bùi Vũ Hồng Sơn2
4 CNTH016Tin học cơ bảnCNTH016_1.161-5A2.401Bùi Vũ Hồng Sơn2
5 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.141-6A2.203Đỗ Thị Ngân3
6 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.141-6TH BUONGĐỗ Thị Ngân3
7 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.231-6A2.204Đỗ Thị Ngân3
8 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.231-6TH BUONGĐỗ Thị Ngân3
9 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.361-6A2.205Trần T. Thuỳ Anh3
10 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.361-6TH BUONGTrần T. Thuỳ Anh3
11 DLHD015Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD015_2.152-6A2.302Hà Thuỳ Linh4
12 DLHD015Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD015_2.242-6A2.303Hà Thuỳ Linh4
13 DLHL016Thực hành nghiệp vụ lữ hànhDLHL016_2.132-6A2.302Lê Thị Thu Hiền4
14 DLHL016Thực hành nghiệp vụ lữ hànhDLHL016_2.252-6A2.303Lê Thị Thu Hiền4
15 DLKD015Kinh tế du lịchDLKD015_2.121-3A2.302Nguyễn T . Anh Phương3
16 DLKD015Kinh tế du lịchDLKD015_2.224-6A2.303Nguyễn T . Anh Phương3
17 DLNH216Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 2DLNH216_3.161-5TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
18 DLNH216Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 2DLNH216_3.242-6TH BARĐoàn Thị Thùy Trang3
19 DLNH216Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 2DLNH216_3.321-5TH BARĐoàn Thị Thùy Trang3
20 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.124-6A2.203Nguyễn Thu Quỳnh2
21 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.154-6A2.203Nguyễn Thu Quỳnh2
22 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.221-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
23 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.251-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
24 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.332-6A2.205Nguyễn Thu Quỳnh2
25 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.124-6A2.203Nguyễn T Hồng Ngọc2
26 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.154-6A2.203Nguyễn T Hồng Ngọc2
27 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.221-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
28 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.251-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
29 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.332-6A2.205Nguyễn T Hồng Ngọc2
30 DLST015Du lịch sinh tháiDLST015_2.124-5A2.302Nguyễn Thanh Bình2
31 DLST015Du lịch sinh tháiDLST015_2.222-3A2.303Nguyễn Thanh Bình2
32 KDCP013Chính phủ điện tửKDCP013_1.134-5B1.405Trương Thu Trang2
33 KDĐT016Tác nghiệp thương mại điện tửKDĐT016_1.121-4A2.403Trần Thanh Bình3
34 KDKH014Kế hoạch kinh doanhKDKH014_1.161-6  3
35 KDKH016Khoa học hàng hoáKDKH016_1.154-5A2.101Phạm T. Kim Xuân2
36 KDKQ014Kinh doanh quốc tếKDKQ014_2.141-2A2.202Phạm Quỳnh Chi2
37 KDKQ014Kinh doanh quốc tếKDKQ014_2.243-4A2.201Phạm Quỳnh Chi2
38 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.154-6A2.202Đỗ Thu Hải2
39 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.154-6A2.202Nguyễn Thị Thúy Trinh2
40 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.251-3A2.201Nguyễn Thị Thúy Trinh2
41 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.328-11A2.101Đỗ Thu Hải2
42 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.324-6B1.301Đỗ Thu Hải2
43 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.338-11A2.101Đỗ Thu Hải2
44 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.348-11A2.101Đỗ Thu Hải2
45 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.428-11A2.102Nguyễn Thị Thúy Trinh2
46 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.421-3B1.304Đỗ Thu Hải2
47 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.438-11A2.102Nguyễn Thị Thúy Trinh2
48 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.448-11A2.102Nguyễn Thị Thúy Trinh2
49 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.528-11A3Trịnh Thị Thu Hà2
50 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.538-11A3Trịnh Thị Thu Hà2
51 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.534-6B1.305Đỗ Thu Hải2
52 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.548-11A3Trịnh Thị Thu Hà2
53 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.134-6A2.403Trần Thanh Bình3
54 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.143-4A2.304Trần Thanh Bình3
55 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.231-3A2.403Trần Thanh Bình3
56 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.241-2A2.304Trần Thanh Bình3
57 KDTĐ016Thực hành thương mại điện tửKDTĐ016_1.151-6A1.501Trần Thanh Bình3
58 KDTK016Thực hành lập kế hoạchKDTK016_2.121-6A2.202Dương Kiều Hoa3
59 KDTK016Thực hành lập kế hoạchKDTK016_2.261-6A2.201Dương Kiều Hoa3
60 KDTM016Thực hành kinh doanh thương mạiKDTM016_1.121-6A2.205Nguyễn Quốc Hùng3
61 KDTM016Thực hành kinh doanh thương mạiKDTM016_1.161-6A2.303Nguyễn Quốc Hùng3
62 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.145-6B1.301Trương Thu Hiền2
63 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.235-6B1.304Trương Thu Hiền2
64 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.241-2B1.304Trương Thu Hiền2
65 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.325-6B1.305Trương Thu Hiền2
66 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.131-4B1.301Trương Thu Hiền4
67 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.145-6B1.301Trương Thu Hiền4
68 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.241-4B1.304Trương Thu Hiền4
69 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.243-4B1.304Trương Thu Hiền4
70 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.321-4B1.305Trương Thu Hiền4
71 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.152-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
72 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.152-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
73 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.157-11TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
74 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.157-11TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
75 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.252-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
76 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.252-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
77 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.257-11TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
78 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.257-11TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
79 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.362-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
80 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.362-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
81 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.367-11TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
82 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.367-11TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
83 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.462-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
84 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.462-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
85 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.467-11TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
86 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.467-11TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
87 MAXD013Xây dựng thực đơnMAXD013_3.121-3B1.301Đoàn Thị Kim Hường3
88 MAXD013Xây dựng thực đơnMAXD013_3.224-6B1.304Đoàn Thị Kim Hường3
89 MAXD013Xây dựng thực đơnMAXD013_3.331-3B1.305Trần Thị Hồng Hạnh3
90 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.135-6B1.301Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
91 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.143-4B1.301Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
92 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.233-4B1.304Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
93 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.245-6B1.304Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
94 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.341-4B1.305Trần Thị Phương Mai2
95 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.131-3A2.202Lý Liên Hương2
96 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.145-6A2.202Lý Liên Hương2
97 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.221-5B1.406Cao T. Thu Huyền2
98 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.234-6A2.201Cao T. Thu Huyền2
99 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.343-6B1.406Cao T. Thu Huyền2
100 NNAL216Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn 2 NNAL216_2.161-5A2.302Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
101 NNAL216Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn 2 NNAL216_2.231-5A2.303Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
102 NNAM013Văn hóa Anh-MỹNNAM013_2.162-3A2.203Nguyễn Thị Diệu Linh2
103 NNAM013Văn hóa Anh-MỹNNAM013_2.264-5A2.204Nguyễn Thị Diệu Linh2
104 NNAM215Tiếng anh Thương mại 2NNAM215_1.131-3A2.101Ngô Thị Thái3
105 NNAN015Tiếng Anh trong Tài chính và Ngân hàng Quốc tếNNAN015_1.131-3A2.203Nguyễn Thị Vân3
106 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.122-3A2.203Lý Liên Hương2
107 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.152-3A2.203Lý Liên Hương2
108 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.224-5A2.204Lý Liên Hương2
109 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.254-5A2.204Lý Liên Hương2
110 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.353-6A2.205Nguyễn Lan Phương2
111 NNAT215Tiếng Anh chuyên ngành thương mại 2NNAT215_1.134-6A2.203Ngô Thị Thái3
112 NNDH215Dịch 2NNDH215_1.134-6A2.101Nguyễn Thị Vân3
113 NNDL215Tiếng Anh chuyên ngành Du Lich 2NNDL215_1.121-3A2.404Nguyễn Thị Lợi3
114 NNHK015Thực hành Tiếng Anh CN Khách sạnNNHK015_1.141-4A2.205Lý Liên Hương2
115 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.121-3A2.201Nguyễn Thị Vân3
116 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.164-6A2.203Nguyễn Thị Vân3
117 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.241-5A2.204Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
118 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.324-6B1.201Nguyễn Thị Vân3
119 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.361-3A2.204Nguyễn Thị Vân3
120 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.151-4A2.102Nguyễn Thị Lợi2
121 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.255-6B1.305Nguyễn Thị Lợi2
122 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.264-5A2.202Nguyễn Thị Lợi2
123 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.353-6B1.201Đỗ Hải Vân2
124 NNNH016Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàngNNNH016_1.145-6A2.205Đặng Thị Thùy Vân2
125 NNNT016Ngoại ngữ 2 - Tiếng TrungNNNT016_3.155-6A2.102Nguyễn Thị Phương Mai2
126 NNNT016Ngoại ngữ 2 - Tiếng TrungNNNT016_3.253-4B1.305Nguyễn Thị Phương Mai2
127 NNNT016Ngoại ngữ 2 - Tiếng TrungNNNT016_3.351-2B1.201Nguyễn Thị Phương Mai2
128 NNTA015Thư tín Tiếng Anh NNTA015_1.124-6A2.201Lưu Thị Duyên3
129 NNTM015Thực hành Tiếng Anh CN Thương mạiNNTM015_1.161-3A2.202Ngô Thị Thái2
130 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.165-5B1.502Nguyễn T. Hồng Thìn0
131 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1026-6A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc0
132 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1126-6 Đoàn Thị Thùy Trang0
133 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1266-6A2.302Nguyễn T . Anh Phương0
134 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1336-6A2.303Nguyễn Nguyệt Cầm0
135 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1946-6A2.204Nguyễn Thị Vân0
136 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.255-5B1.503Lương Ngọc Linh0
137 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.345-5B1.504Trần Thị Hiền0
138 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.465-5B1.506Đặng Thị Hà0
139 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.966-6 Nguyễn Thu Quỳnh0
140 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.151-4B1.502Đỗ Thị Loan2
141 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.261-4B1.503Đỗ Thị Thanh Hương2
142 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.361-4B1.504Nguyễn Thị Thanh Giang2
143 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.421-4B1.506Nguyễn Thị Thanh Giang2
144 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.161-4B1.502Nguyễn T. Hồng Thìn4
145 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.251-4B1.503Lương Ngọc Linh4
146 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.341-4B1.504Trần Thị Hiền4
147 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.461-4B1.506Đặng Thị Hà4
148 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.128-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
149 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.138-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
150 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.148-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
151 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.158-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
152 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.168-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
153 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.228-12A1.502Đỗ Thị Loan2
154 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.238-12A1.502Đỗ Thị Loan2
155 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.248-12A1.502Đỗ Thị Loan2
156 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.258-12A1.502Đỗ Thị Loan2
157 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.268-12A1.502Đỗ Thị Loan2
158 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.328-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
159 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.338-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
160 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.348-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
161 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.358-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
162 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.368-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
163 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.428-12A1.502Lương Ngọc Linh2
164 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.438-11A1.502Lương Ngọc Linh2
165 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.448-12A1.502Lương Ngọc Linh2
166 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.458-12A1.502Lương Ngọc Linh2
167 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.468-12A1.502Lương Ngọc Linh2
168 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.134-5B1.502Đặng Thị Hà2
169 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.224-5B1.503Nguyễn T Thu Hương2
170 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.322-3B1.504Nguyễn T Thu Hương2
171 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.432-3B1.506Bùi Thị Giang2
172 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.131-3B1.502Trịnh Đỗ Quyên3
173 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.221-3B1.503Trần Thị Bích Thảo3
174 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.324-6B1.504Trần Thị Bích Thảo3
175 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.434-6B1.506Trịnh Đỗ Quyên3
176 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.551-3A2.202Trịnh Đỗ Quyên3
177 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.654-6A2.201Trần Thị Bích Thảo3
178 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.141-6B1.502Nguyễn T. Hồng Thìn3
179 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.241-6B1.503Lương Ngọc Linh3
180 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.331-6B1.504Trần Thị Hiền3
181 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.451-6B1.506Đặng Thị Hà3
182 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.123-3B1.502Nguyễn Đình Quang0
183 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.124-4B1.502Nguyễn Hiếu0
184 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.125-5B1.502Lý Lan Hương0
185 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1043-3A2.103Lý Lan Hương0
186 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1044-4A2.103Nguyễn Đình Quang0
187 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1045-5A2.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
188 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1163-3A2.101Lý Lan Hương0
189 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1164-4A2.101Nguyễn Đình Quang0
190 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1165-5A2.101Đàm Văn Hường0
191 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1263-3A2.101Nguyễn Đình Quang0
192 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1264-4A2.101Đỗ Hồng Nhung0
193 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1265-5A2.101Nguyễn Thị Hồng Hoa0
194 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1353-3B1.505Nguyễn Đình Quang0
195 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1354-4B1.505Đỗ Hồng Nhung0
196 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1355-5B1.505Trịnh Thị Thu Hà0
197 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1443-3A2.103Nguyễn Đình Quang0
198 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1444-4A2.103Đỗ Hồng Nhung0
199 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1445-5A2.103Nguyễn Hiếu0
200 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1633-3A2.102Đỗ Hồng Nhung0
201 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1634-4A2.102Nguyễn Đình Quang0
202 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1635-5A2.102Đàm Văn Hường0
203 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1723-3A2.103Lý Lan Hương0
204 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1724-4A2.103Nguyễn Đình Quang0
205 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1725-5A2.103Nguyễn Hiếu0
206 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.233-3B1.201Nguyễn Đình Quang0
207 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.234-4B1.201Đàm Văn Hường0
208 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.235-5B1.201Đỗ Hồng Nhung0
209 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.353-3B1.505Nguyễn Đình Quang0
210 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.354-4B1.505Trịnh Thị Thu Hà0
211 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.355-5B1.505Lý Lan Hương0
212 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.443-3B1.505Nguyễn Đình Quang0
213 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.444-4B1.505Nguyễn Thị Hồng Hoa0
214 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.445-5B1.505Lý Lan Hương0
215 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.563-3A2.104Nguyễn Đình Quang0
216 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.564-4A2.104Đàm Văn Hường0
217 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.565-5A2.104Lý Lan Hương0
218 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.623-3B1.406Nguyễn Hiếu0
219 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.624-4B1.406Lý Lan Hương0
220 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.625-5B1.406Nguyễn Đình Quang0
221 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.733-3B1.406Đàm Văn Hường0
222 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.734-4B1.406Đỗ Hồng Nhung0
223 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.735-5B1.406Nguyễn Đình Quang0
224 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.863-3A2.105Đàm Văn Hường0
225 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.864-4A2.105Lý Lan Hương0
226 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.865-5A2.105Nguyễn Đình Quang0
227 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.943-3A2.302Nguyễn Thị Hồng Hoa0
228 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.944-4A2.302Lý Lan Hương0
229 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.945-5A2.302Nguyễn Đình Quang0