Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.163-3A4.102Đàm Văn Hường0
2 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.164-4A4.102Đỗ Hồng Nhung0
3 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.165-5A4.102Ngô Thị Thanh0
4 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.10410-10A4.102Đỗ Hồng Nhung0
5 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.10410-10A4.102Trịnh Thị Thu Hà0
6 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.10411-11A4.102Ngô Thị Thanh0
7 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.11610-10A4.102Nguyễn Thị Hồng Hoa0
8 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.11611-11A4.102Ngô Thị Thanh0
9 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.11612-12A4.102Đỗ Hồng Nhung0
10 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1244-4A4.504Đỗ Thị Oanh0
11 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1245-5A4.504Nguyễn Thị Hồng Hoa0
12 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1246-6A4.504Ngô Thị Thanh0
13 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1353-3A4.103Ngô Thị Thanh0
14 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1354-4A4.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
15 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1355-5A4.103Đỗ Hồng Nhung0
16 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1433-3A4.102Ngô Thị Thanh0
17 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1434-4A4.102Đỗ Thị Oanh0
18 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1456-6A4.401Trịnh Thị Thu Hà0
19 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1534-4A2.101Ngô Thị Thanh0
20 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1566-6A2.101Đỗ Hồng Nhung0
21 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1566-6A2.101Nguyễn Thị Hồng Hoa0
22 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.16410-10A2.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
23 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1648-8A2.103Trần Thị Lan0
24 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1649-9A2.103Đỗ Thị Oanh0
25 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.17210-10A2.102Đỗ Thị Oanh0
26 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1728-8A2.102Trần Thị Lan0
27 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1729-9A2.102Nguyễn Thị Hồng Hoa0
28 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.263-3A4.103Ngô Thị Thanh0
29 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.264-4A4.103Đàm Văn Hường0
30 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.265-5A4.103Đỗ Hồng Nhung0
31 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.3412-12A4.304Trịnh Thị Thu Hà0
32 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.3512-12A4.304Đỗ Hồng Nhung0
33 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.3512-12A4.304Ngô Thị Thanh0
34 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.4312-12A4.301Đỗ Thị Oanh0
35 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.4312-12A4.301Ngô Thị Thanh0
36 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.4612-12A4.301Nguyễn Thị Hồng Hoa0
37 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.5310-10A2.101Đỗ Thị Oanh0
38 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.538-8A2.101Ngô Thị Thanh0
39 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.539-9A2.101Đàm Văn Hường0
40 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.653-3A4.403Đàm Văn Hường0
41 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.654-4A4.403Đỗ Hồng Nhung0
42 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.655-5A4.403Ngô Thị Thanh0
43 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.7610-10A4.103Ngô Thị Thanh0
44 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.769-9A4.103Đàm Văn Hường0
45 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.768-8A4.303Đỗ Hồng Nhung0
46 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.863-3A4.303Đỗ Hồng Nhung0
47 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.864-4A4.303Ngô Thị Thanh0
48 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.865-5A4.303Đàm Văn Hường0
49 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.9510-10A4.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
50 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.9511-11A4.103Đỗ Hồng Nhung0
51 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.9512-12A4.103Ngô Thị Thanh0
52 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.131-3A4.503Nguyễn Thu Quỳnh2
53 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.131-3TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
54 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.158-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
55 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.167-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
56 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.234-6A4.503Nguyễn Thu Quỳnh2
57 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.234-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
58 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.237-11TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
59 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.238-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
60 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.247-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
61 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.351-5TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
62 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.121-3A4.503Hà Thuỳ Linh4
63 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.128-12DNHà Thuỳ Linh4
64 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.134-6A4.503Hà Thuỳ Linh4
65 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.131-6DNHà Thuỳ Linh4
66 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.157-9A4.402Hà Thuỳ Linh4
67 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.157-12DNHà Thuỳ Linh4
68 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.161-3A4.503Hà Thuỳ Linh4
69 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.224-6A4.403Hà Thuỳ Linh4
70 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.221-6DNHà Thuỳ Linh4
71 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.2310-12A4.404Hà Thuỳ Linh4
72 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.2510-12A4.404Hà Thuỳ Linh4
73 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.264-6A4.403Hà Thuỳ Linh4
74 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.327-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
75 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.337-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
76 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.351-6A4.503Hà Thuỳ Linh4
77 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.351-6DNHà Thuỳ Linh4
78 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.367-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
79 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.367-12DNHà Thuỳ Linh4
80 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.121-5A4.503Lê Thị Thu Hiền4
81 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.124-6A4.503Lê Thị Thu Hiền4
82 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.131-3A4.503Lê Thị Thu Hiền4
83 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.144-6A4.503Lê Thị Thu Hiền4
84 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.161-5A4.503Lê Thị Thu Hiền4
85 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.164-6A4.503Lê Thị Thu Hiền4
86 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.221-3A4.403Lê Thị Thu Hiền4
87 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.237-9A4.404Lê Thị Thu Hiền4
88 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.257-12A4.404Lê Thị Thu Hiền4
89 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.257-9A4.404Lê Thị Thu Hiền4
90 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.261-3A4.403Lê Thị Thu Hiền4
91 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.267-12A4.502Lê Thị Thu Hiền4
92 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.327-9A4.502Lê Thị Thu Hiền4
93 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.3310-12A4.502Lê Thị Thu Hiền4
94 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.337-11A4.502Lê Thị Thu Hiền4
95 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.347-12A4.502Lê Thị Thu Hiền4
96 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.131-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
97 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.141-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
98 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.121-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
99 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.131-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
100 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.241-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
101 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.261-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
102 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.337-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
103 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.357-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
104 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.427-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
105 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.451-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
106 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.151-3A4.504Đoàn Thị Thùy Trang3
107 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.221-3TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang3
108 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.362-4TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang3
109 DLNS017Nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLNS017_1.125-6A4.404Đoàn Thị Thùy Trang2
110 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.151-6A4.301Nguyễn Thu Quỳnh3
111 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.161-6A4.301Nguyễn Thu Quỳnh3
112 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.221-6A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
113 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.231-6A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
114 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.251-6A4.403Nguyễn T Hồng Ngọc3
115 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.327-12A4.103Nguyễn Thu Quỳnh3
116 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.347-12A4.103Nguyễn Thu Quỳnh3
117 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.437-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
118 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.441-6A4.403Nguyễn T Hồng Ngọc3
119 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.461-6A4.303Nguyễn T Hồng Ngọc3
120 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.468-12TH LE TANNguyễn T Hồng Ngọc3
121 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.128-12A4.303Nguyễn T Hồng Ngọc3
122 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.147-12A4.303Nguyễn T Hồng Ngọc3
123 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.158-12TH BARNguyễn T Hồng Ngọc3
124 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.221-5A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
125 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.231-5A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
126 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.327-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
127 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.347-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
128 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.437-11A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
129 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.441-5A4.403Nguyễn T Hồng Ngọc3
130 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.141-3A4.503Nguyễn Thanh Bình2
131 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.247-9A4.302Nguyễn Thanh Bình2
132 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.244-6A4.504Nguyễn Thanh Bình2
133 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.3210-12A4.502Nguyễn Thanh Bình2
134 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.137-9A4.304Dương Kiều Hoa2
135 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.131-3B1.301Dương Kiều Hoa2
136 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.159-10A4.304Dương Kiều Hoa2
137 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.153-4B1.301Dương Kiều Hoa2
138 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.2410-12A4.301Dương Kiều Hoa2
139 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.244-6B1.201Dương Kiều Hoa2
140 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.2511-12A4.301Dương Kiều Hoa2
141 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.255-6B1.201Dương Kiều Hoa2
142 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.1210-12A4.304Trần Thuỳ Linh2
143 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.124-6B1.301Trần Thuỳ Linh2
144 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.157-8A4.304Trần Thuỳ Linh2
145 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.151-2B1.301Trần Thuỳ Linh2
146 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.227-9A4.301Trần Thuỳ Linh2
147 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.221-3B1.201Trần Thuỳ Linh2
148 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.267-8A4.301Trần Thuỳ Linh2
149 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.261-2B1.201Trần Thuỳ Linh2
150 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.1310-12A4.304Phạm Quỳnh Chi2
151 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.134-6B1.301Phạm Quỳnh Chi2
152 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.1611-12A4.304Phạm Quỳnh Chi2
153 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.165-6B1.301Phạm Quỳnh Chi2
154 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.247-9A4.401Phạm Quỳnh Chi2
155 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.241-3B1.201Phạm Quỳnh Chi2
156 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.269-10A4.301Phạm Quỳnh Chi2
157 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.263-4B1.201Phạm Quỳnh Chi2
158 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.127-9A4.304Đỗ Thị Thu Hải2
159 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.121-3B1.301Đỗ Thị Thu Hải2
160 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.147-11A4.304Đỗ Thị Thu Hải2
161 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.141-5B1.301Đỗ Thị Thu Hải2
162 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.167-10A4.304Đỗ Thị Thu Hải2
163 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.161-4B1.301Đỗ Thị Thu Hải2
164 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.2210-12A4.301Đỗ Thị Thu Hải2
165 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.224-6B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
166 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.237-11A4.302Đỗ Thị Thu Hải2
167 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.231-5B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
168 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.257-10A4.301Đỗ Thị Thu Hải2
169 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.251-4B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
170 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.122-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
171 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.127-9DNĐỗ Thị Thu Hải3
172 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.132-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
173 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.138-12DNĐỗ Thị Thu Hải3
174 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.148-12B1.301Đỗ Thị Thu Hải3
175 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.142-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
176 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.152-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
177 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.158-12DNĐỗ Thị Thu Hải3
178 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.162-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
179 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.168-12DNĐỗ Thị Thu Hải3
180 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.222-6DNĐào Lan Anh3
181 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.238-12DNĐào Lan Anh3
182 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.242-6DNĐào Lan Anh3
183 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.248-12DNĐào Lan Anh3
184 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.258-12B1.301Đào Lan Anh3
185 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.252-6DNĐào Lan Anh3
186 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.262-6DNĐào Lan Anh3
187 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.268-12DNĐào Lan Anh3
188 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.148-12A4.403Nguyễn Thị Thúy Trinh3
189 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.258-12A4.401Trần Thuỳ Linh3
190 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.134-6A4.504Lê Thị Vân2
191 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.264-6A4.504Trương Thu Hiền2
192 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.324-6A4.401Trương Thu Hiền2
193 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.124-6A4.504Nguyễn Hữu Thuỷ2
194 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.261-3A4.504Trương Thu Hiền2
195 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.321-3A4.401Trương Thu Hiền2
196 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.121-3A4.504Trần Thị Hồng Hạnh3
197 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.231-5A4.503Trần Thị Hồng Hạnh3
198 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.231-3A4.504Trần Thị Hồng Hạnh3
199 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.342-5A4.401Nguyễn Hữu Thuỷ3
200 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.141-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
201 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.141-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
202 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
203 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
204 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.247-12TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
205 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.247-12TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
206 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.251-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
207 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.251-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
208 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.258-11TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
209 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.321-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
210 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.331-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
211 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.154-6A4.504Đoàn Thị Kim Hường3
212 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.224-6A4.303Trần Thị Hồng Hạnh3
213 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.351-5A4.401Trần Thị Hồng Hạnh3
214 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.365-6A4.401Trần Thị Hồng Hạnh3
215 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.133-6A2.101Nguyễn Thị Diệu Linh2
216 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.241-4A4.304Nguyễn Thị Diệu Linh2
217 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.321-4A4.404Nguyễn Thị Diệu Linh2
218 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.121-3A2.101Nguyễn Thị Vân3
219 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.154-6A2.101Nguyễn Thị Vân3
220 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.124-6A2.101Nguyễn Thị Lợi3
221 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.131-2A2.101Nguyễn Thị Lợi3
222 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.131-3A2.101Nguyễn Thị Lợi3
223 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.131-6A4.304Ngô Thị Thu Hiền3
224 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.161-6A4.304Ngô Thị Thu Hiền3
225 NNGB017Tiếng Anh trong giao dịch bán hàngNNGB017_1.121-3A4.304Đặng Thị Thùy Vân3
226 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.138-12A4.403Đỗ Hải Vân3
227 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.151-6A4.304Đỗ Hải Vân3
228 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.158-12DNĐỗ Hải Vân3
229 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.128-12A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
230 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.131-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
231 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.161-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
232 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.138-12DNNguyễn Lan Phương3
233 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.148-12A4.501Nguyễn Lan Phương3
234 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.148-12DNNguyễn Lan Phương3
235 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.151-6A4.404Nguyễn Lan Phương3
236 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.152-6DNNguyễn Lan Phương3
237 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.158-12DNNguyễn Lan Phương3
238 NNKP017Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng AnhNNKP017_1.141-4A2.101Đỗ Hải Vân2
239 NNTA017Thư tín tiếng AnhNNTA017_1.151-3A2.101Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
240 NNTA017Thư tín tiếng AnhNNTA017_1.164-5A2.101Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
241 NNTM017Tiếng Anh thương mạiNNTM017_1.145-6A2.101Ngô Thị Thái3
242 NNTM017Tiếng Anh thương mạiNNTM017_1.161-3A2.101Ngô Thị Thái3
243 NNTQ017Tiếng anh tiếp thị kinh doanh và quảng cáoNNTQ017_1.124-6A4.304Nguyễn Thị Vân3
244 NNTT017Thư tín tiếng Anh thương mạiNNTT017_1.145-6A4.304Nguyễn Thị Hồng Hạnh2
245 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.1312-12A4.302Phạm Thị Lan Anh0
246 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.136-6B1.304Phạm Thị Lan Anh0
247 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.10312-12A4.301Dương Kiều Hoa0
248 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.1036-6B1.201Dương Kiều Hoa0
249 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.10611-11A4.301Dương Kiều Hoa0
250 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.2412-12A4.402Trịnh Đỗ Quyên0
251 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.246-6B1.305Trịnh Đỗ Quyên0
252 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.546-6A4.401Trương Thu Hiền0
253 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.9511-11A4.304Nguyễn Thị Thúy Trinh0
254 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.955-5B1.301Nguyễn Thị Thúy Trinh0
255 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.137-9A4.303Đỗ Thị Loan3
256 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.131-3B1.304Đỗ Thị Loan3
257 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.1511-12A4.303Đỗ Thị Loan3
258 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.155-6B1.304Đỗ Thị Loan3
259 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.2310-12A4.402Đỗ Thị Loan3
260 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.234-6B1.303Đỗ Thị Thanh Hương3
261 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.2410-11A4.402Đỗ Thị Loan3
262 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.244-5B1.303Đỗ Thị Thanh Hương3
263 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.128-11B1.201Trần Thị Hiền4
264 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.157-10A4.302Trần Thị Hiền4
265 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.158-11B1.201Trần Thị Hiền4
266 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.151-4B1.304Trần Thị Hiền4
267 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.257-10A4.303Đoàn Thị Hằng4
268 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.251-4B1.303Đoàn Thị Hằng4
269 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.357-10A4.401Đặng Thị Hà4
270 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.351-4B1.401Đặng Thị Hà4
271 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.457-10A4.403Lương Ngọc Linh4
272 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.451-4B1.302Lương Ngọc Linh4
273 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.1310-11A4.303Lương Ngọc Linh3
274 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.134-5B1.304Lương Ngọc Linh3
275 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.147-9A4.403Lương Ngọc Linh3
276 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.161-3B1.304Lương Ngọc Linh3
277 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.237-9A4.402Đoàn Thị Hằng3
278 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.231-3B1.303Đoàn Thị Hằng3
279 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.2511-12A4.402Đoàn Thị Hằng3
280 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.255-6B1.303Đoàn Thị Hằng3
281 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.1210-12A4.302Nguyễn T Thu Hương2
282 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.124-6B1.304Bùi Thị Giang2
283 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.227-9A4.402Nguyễn T Thu Hương2
284 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.221-3B1.303Bùi Thị Giang2
285 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.127-9A4.302Phạm Thị Lan Anh3
286 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.121-3B1.304Phạm Thị Lan Anh3
287 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.1410-12A4.302Phạm Thị Lan Anh3
288 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.158-12A4.303Phạm Thị Lan Anh3
289 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.168-12A4.301Phạm Thị Lan Anh3
290 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.164-6B1.304Phạm Thị Lan Anh3
291 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.2210-12A4.402Trịnh Đỗ Quyên3
292 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.224-6B1.303Trịnh Đỗ Quyên3
293 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.247-9A4.402Trịnh Đỗ Quyên3
294 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.241-3B1.303Trịnh Đỗ Quyên3