Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên môn họcTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 DLBA020Nghiệp vụ BarDLBA020_3.12Giờ 1-Giờ 5TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
2 DLBA020Nghiệp vụ BarDLBA020_3.23Giờ 1-Giờ 5TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
3 DLBA020Nghiệp vụ BarDLBA020_3.35Giờ 1-Giờ 5TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
4 DLBU219Nghiệp vụ phục vụ Buồng 2DLBU219_3.16Giờ 1-Giờ 5TH BUONGPhạm Thị Thu Hà2
5 DLBU219Nghiệp vụ phục vụ Buồng 2DLBU219_3.26Giờ 6-Giờ 10TH BUONGPhạm Thị Thu Hà2
6 DLBU219Nghiệp vụ phục vụ Buồng 2DLBU219_3.33Giờ 1-Giờ 5TH BUONGPhạm Thị Thu Hà2
7 DLBU219Nghiệp vụ phục vụ Buồng 2DLBU219_3.33Giờ 6-Giờ 10TH BUONGPhạm Thị Thu Hà2
8 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.121-6A4.504Trịnh Thanh Thủy2
9 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.141-6A4.504Trịnh Thanh Thủy2
10 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.251-6A4.504Trịnh Thanh Thủy2
11 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.267-12A4.504Trịnh Thanh Thủy2
12 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.13Giờ 1-Giờ 5A4.402Lê Thị Thu Hiền2
13 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.15Giờ 1-Giờ 5A4.303Lê Thị Thu Hiền2
14 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.16Giờ 1-Giờ 5A4.501Lê Thị Thu Hiền2
15 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.22Giờ 1-Giờ 5A4.502Lê Thị Thu Hiền2
16 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.23Giờ 6-Giờ 10A4.303Lê Thị Thu Hiền2
17 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.24Giờ 1-Giờ 5A4.402Lê Thị Thu Hiền2
18 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.14Giờ 1-Giờ 5TH BÀNNguyễn T Hồng Ngọc2
19 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.15Giờ 1-Giờ 5TH BÀNNguyễn T Hồng Ngọc2
20 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.22Giờ 1-Giờ 5TH BÀNNguyễn T Hồng Ngọc2
21 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.24Giờ 1-Giờ 5TH BÀNNguyễn T Hồng Ngọc2
22 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.34Giờ 1-Giờ 5TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
23 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.36Giờ 1-Giờ 5TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
24 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.36Giờ 6-Giờ 10TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
25 DLNV220Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm)DLNV220_3.148-12TEAMNguyễn T Hồng Ngọc5
26 DLNV220Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm)DLNV220_3.168-12TEAMNguyễn T Hồng Ngọc5
27 DLNV220Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm)DLNV220_3.238-12TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
28 DLNV220Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm)DLNV220_3.248-12TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
29 DLNV220Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm)DLNV220_3.268-12TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
30 DLNV220Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm)DLNV220_3.348-12TEAMLê Thị Thu Hiền5
31 DLNV220Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm)DLNV220_3.368-12TEAMLê Thị Thu Hiền5
32 DLNV320Thực hành nghiệp vụ 3(tại điểm)DLNV320_3.148-12TEAMNguyễn Thu Quỳnh5
33 DLNV320Thực hành nghiệp vụ 3(tại điểm)DLNV320_3.168-12TEAMNguyễn Thu Quỳnh5
34 DLNV320Thực hành nghiệp vụ 3(tại điểm)DLNV320_3.248-12TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
35 DLNV320Thực hành nghiệp vụ 3(tại điểm)DLNV320_3.268-12TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
36 DLNV320Thực hành nghiệp vụ 3(tại điểm)DLNV320_3.348-12TEAMLê Thị Thu Hiền5
37 DLNV320Thực hành nghiệp vụ 3(tại điểm)DLNV320_3.368-12TEAMLê Thị Thu Hiền5
38 KDTD120Thực tế doanh nghiệp 1KDTD120_3.138-10TEAMTrần Thuỳ Linh5
39 KDTD120Thực tế doanh nghiệp 1KDTD120_3.238-10TEAMĐỗ Thị Thu Hải5
40 KDTD120Thực tế doanh nghiệp 1KDTD120_3.348-10TEAMNguyễn Thị Thúy Trinh5
41 KDTD220Thực tế doanh nghiệp 2KDTD220_3.158-10TEAMNguyễn Văn Thạch5
42 KDTD220Thực tế doanh nghiệp 2KDTD220_3.228-10TEAMTrương Thu Trang5
43 KDTD220Thực tế doanh nghiệp 2KDTD220_3.358-10TEAMTrần Thuỳ Linh5
44 KDTD320Thực tế doanh nghiệp 3KDTD320_3.155-6TEAMTrương Thu Trang4
45 KDTD320Thực tế doanh nghiệp 3KDTD320_3.245-6TEAMPhạm T. Kim Xuân4
46 KDTD320Thực tế doanh nghiệp 3KDTD320_3.3510-11TEAMPhạm Quỳnh Chi4
47 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.169-10TEAMLê Thị Vân5
48 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.269-10TEAMĐoàn Thị Kim Hường5
49 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.369-10TEAMNguyễn Hữu Thuỷ5
50 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.469-10TEAMBùi Nguyễn Hạnh Phúc5
51 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.169-10TEAMLê Thị Vân5
52 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.269-10TEAMĐoàn Thị Kim Hường5
53 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.364-5TEAMNguyễn Quốc Tuấn5
54 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.469-10TEAMBùi Nguyễn Hạnh Phúc5
55 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.169-10K.CNCBLê Thị Vân4
56 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.269-10 Đoàn Thị Kim Hường4
57 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.369-10 Nguyễn Hữu Thuỷ4
58 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.469-10 Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
59 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.13Giờ 1-Giờ 4A4.401Hoàng Bích Nhung3
60 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.13Giờ 1-Giờ 5A4.401Hoàng Bích Nhung3
61 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.25Giờ 1-Giờ 4A4.302Nguyễn Thị Quế Nhung3
62 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.25Giờ 1-Giờ 5A4.302Nguyễn Thị Quế Nhung3
63 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.32Giờ 1-Giờ 4A4.302Hoàng Bích Nhung3
64 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.32Giờ 1-Giờ 5A4.302Hoàng Bích Nhung3
65 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.121-3A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
66 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.132-6A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
67 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.151-5A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
68 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.152-6A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
69 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.161-3A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
70 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.12Giờ 1-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
71 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.13Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
72 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.13Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
73 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.14Giờ 1-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
74 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.14Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
75 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.14Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
76 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.15Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
77 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.15Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
78 NNTE120Thực hành nghề nghiệp 1NNTE120_1.17Giờ 1-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
79 NNTE220Thực hành nghề nghiệp 2NNTE220_1.12Giờ 2-Giờ 9DNNguyễn Thị Diệu Linh4
80 NNTE220Thực hành nghề nghiệp 2NNTE220_1.13Giờ 2-Giờ 9DNNguyễn Thị Diệu Linh4
81 NNTE220Thực hành nghề nghiệp 2NNTE220_1.14Giờ 2-Giờ 9DNNguyễn Thị Diệu Linh4
82 NNTE220Thực hành nghề nghiệp 2NNTE220_1.15Giờ 2-Giờ 9DNNguyễn Thị Diệu Linh4
83 NNTE220Thực hành nghề nghiệp 2NNTE220_1.16Giờ 2-Giờ 9DNNguyễn Thị Diệu Linh4
84 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.124-6A4.102Nguyễn Thị Vân3
85 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.141-5A4.102Nguyễn Thị Vân3
86 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.164-6A4.102Nguyễn Thị Vân3
87 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.121-5TEAMLương Ngọc Linh5
88 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.151-5TEAMLương Ngọc Linh5
89 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.241-5TEAMĐỗ Thị Loan5
90 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.261-5TEAMĐỗ Thị Loan5
91 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.331-5TEAMĐoàn Thị Hằng5
92 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.361-5TEAMĐoàn Thị Hằng5
93 TCTE320Thực tế doanh nghiệp 3TCTE320_3.127-8TEAMBùi Thị Giang5
94 TCTE320Thực tế doanh nghiệp 3TCTE320_3.227-8TEAMĐặng Thị Hà5
95 TCTE320Thực tế doanh nghiệp 3TCTE320_3.357-8TEAMNguyễn T. Hồng Thìn5
96 TCTE420Thực tế doanh nghiệp 4TCTE420_3.157-8TEAMPhạm Thị Lan Anh4
97 TCTE420Thực tế doanh nghiệp 4TCTE420_3.257-8TEAMTrịnh Đỗ Quyên4
98 TCTE420Thực tế doanh nghiệp 4TCTE420_3.357-8TEAMTrần Thị Bích Thảo4