Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên môn họcTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 DLAU021Quản trị kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uốngDLAU021_1.131-6A4.504Nguyễn T Hồng Ngọc5
2 DLAU021Quản trị kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uốngDLAU021_1.17Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn T Hồng Ngọc5
3 DLAU021Quản trị kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uốngDLAU021_1.17Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn T Hồng Ngọc5
4 DLCS122Thực tập nghề nghiệp 1DLCS122_2.158-12TEAMNguyễn T Hồng Ngọc5
5 DLCS122Thực tập nghề nghiệp 1DLCS122_2.258-12TEAMNguyễn Thu Quỳnh5
6 DLCS222Thực tập nghề nghiệp 2DLCS222_2.158-12TEAMNguyễn T Hồng Ngọc5
7 DLCS222Thực tập nghề nghiệp 2DLCS222_2.258-12TEAMNguyễn Thu Quỳnh5
8 DLCS322Thực tập nghề nghiệp 3DLCS322_2.158-12TEAMNguyễn T Hồng Ngọc4
9 DLCS322Thực tập nghề nghiệp 3DLCS322_2.258-12TEAMNguyễn Thu Quỳnh4
10 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_2.12Giờ 1-Giờ 5A4.403Đoàn Thị Thùy Trang2
11 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_2.14Giờ 1-Giờ 5A4.403Đoàn Thị Thùy Trang2
12 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_2.16Giờ 1-Giờ 5A4.403Đoàn Thị Thùy Trang2
13 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_2.23Giờ 6-Giờ 10A4.404Nguyễn Đình Long2
14 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_2.25Giờ 6-Giờ 10A4.404Nguyễn Đình Long2
15 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_2.26Giờ 6-Giờ 10A4.404Nguyễn Đình Long2
16 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_2.13Giờ 1-Giờ 5A4.403Nguyễn Đình Long2
17 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_2.15Giờ 1-Giờ 5A4.403Nguyễn Đình Long2
18 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_2.16Giờ 1-Giờ 5A4.403Nguyễn Đình Long2
19 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_2.22Giờ 1-Giờ 5A4.404Nguyễn Đình Long2
20 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_2.24Giờ 1-Giờ 5A4.404Nguyễn Đình Long2
21 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_2.26Giờ 1-Giờ 5A4.404Nguyễn Đình Long2
22 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.12Giờ 2-Giờ 5TEAMLê Thị Nguyên5
23 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.13Giờ 7-Giờ 10TEAMLê Thị Nguyên5
24 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.14Giờ 7-Giờ 10TEAMLê Thị Nguyên5
25 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.16Giờ 2-Giờ 5TEAMLê Thị Nguyên5
26 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.17Giờ 2-Giờ 5A2.102Lê Thị Nguyên5
27 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.21Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
28 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.23Giờ 7-Giờ 10TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
29 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.24Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
30 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.25Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
31 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.26Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
32 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.27Giờ 2-Giờ 5A2.101Đoàn Thị Thùy Trang5
33 DLNV222Thực tập nghề nghiệp 2DLNV222_2.27Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
34 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.12Giờ 1-Giờ 4A2.101Đoàn Thị Thùy Trang5
35 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.12Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
36 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.14Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
37 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.16Giờ 6-Giờ 9A2.101Đoàn Thị Thùy Trang5
38 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.17Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Thùy Trang5
39 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.22Giờ 1-Giờ 4A2.102Nguyễn Đình Long5
40 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.22Giờ 2-Giờ 5TEAMNguyễn Đình Long5
41 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.24Giờ 2-Giờ 5TEAMNguyễn Đình Long5
42 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.26Giờ 2-Giờ 5A2.104Nguyễn Đình Long5
43 DLNV322Thực tập nghề nghiệp 3DLNV322_2.27Giờ 2-Giờ 5TEAMNguyễn Đình Long5
44 DLTH019Tổ chức hội nghị hội thảoDLTH019_1.124-6A4.504Nguyễn Nguyệt Cầm2
45 DLTT017Thanh toán quốc tế trong du lịchDLTT017_1.121-3A4.504Nguyễn T . Anh Phương2
46 KDDH021Đồ họa ứng dụng trong Thương mại điện tửKDDH021_2.13Giờ 1-Giờ 5A1.502Nguyễn Phúc Thắng 3
47 KDDH021Đồ họa ứng dụng trong Thương mại điện tửKDDH021_2.25Giờ 1-Giờ 5A1.501Nguyễn Phúc Thắng 3
48 KDĐT021Tác nghiệp thương mại điện tử KDĐT021_2.15Giờ 1-Giờ 4A1.502Đỗ Thị Dịu2
49 KDĐT021Tác nghiệp thương mại điện tử KDĐT021_2.24Giờ 1-Giờ 4A1.501Đỗ Thị Dịu2
50 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.121-6A2.102Phạm Quỳnh Chi2
51 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.131-6A2.102Phạm Quỳnh Chi2
52 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.141-6A2.102Phạm Quỳnh Chi2
53 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.221-6A4.303Dương Kiều Hoa2
54 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.231-6A4.402Dương Kiều Hoa2
55 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.241-6A4.402Dương Kiều Hoa2
56 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.341-6A2.103Phạm Quỳnh Chi2
57 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.351-6A2.103Phạm Quỳnh Chi2
58 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.361-6A2.103Phạm Quỳnh Chi2
59 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.427-12A2.103Phạm Quỳnh Chi2
60 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.437-12A2.103Phạm Quỳnh Chi2
61 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.447-12A2.103Phạm Quỳnh Chi2
62 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.521-3A2.203Dương Kiều Hoa2
63 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.521-6A2.203Dương Kiều Hoa2
64 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.522-4A2.203Dương Kiều Hoa2
65 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_6.637-9B1.301Dương Kiều Hoa2
66 KDKĐ021Kỹ thuật phân tích tổng hợp trong thương mại điện tửKDKĐ021_2.137-9A1.502Nguyễn Sơn Long2
67 KDKĐ021Kỹ thuật phân tích tổng hợp trong thương mại điện tửKDKĐ021_2.2310-12A1.502Nguyễn Sơn Long2
68 KDTD122Thực tập nghề nghiệp 1KDTD122_4.148-9TEAMTrương Thu Trang5
69 KDTD122Thực tập nghề nghiệp 1KDTD122_4.238-9TEAMĐỗ Hồng Nhung5
70 KDTD122Thực tập nghề nghiệp 1KDTD122_4.3510-11TEAMPhạm T. Kim Xuân5
71 KDTD122Thực tập nghề nghiệp 1KDTD122_4.4510-11TEAMNguyễn Văn Thạch5
72 KDTD222Thực tập nghề nghiệp 2KDTD222_4.158-9TEAMĐỗ Thị Thu Hải5
73 KDTD222Thực tập nghề nghiệp 2KDTD222_4.238-9TEAMĐỗ Hồng Nhung5
74 KDTD222Thực tập nghề nghiệp 2KDTD222_4.3510-11TEAMPhạm T. Kim Xuân5
75 KDTD222Thực tập nghề nghiệp 2KDTD222_4.4510-11TEAMNguyễn Văn Thạch5
76 KDTD322Thực tập nghề nghiệp 3KDTD322_4.148-9TEAMTrương Thu Trang4
77 KDTD322Thực tập nghề nghiệp 3KDTD322_4.238-9TEAMĐỗ Hồng Nhung4
78 KDTD322Thực tập nghề nghiệp 3KDTD322_4.3510-11TEAMPhạm T. Kim Xuân4
79 KDTD322Thực tập nghề nghiệp 3KDTD322_4.4510-11TEAMNguyễn Văn Thạch4
80 KDXW221Xây dựng website TMĐT 2KDXW221_2.12Giờ 2-Giờ 5A1.501Lê Văn Đức3
81 KDXW221Xây dựng website TMĐT 2KDXW221_2.14Giờ 2-Giờ 5A1.502Lê Văn Đức3
82 KDXW221Xây dựng website TMĐT 2KDXW221_2.26Giờ 1-Giờ 5A1.501Nguyễn Phúc Thắng 3
83 MALC021Lý thuyết chế biến món ănMALC021_1.154-6A4.504Trần Thị Hồng Hạnh2
84 MAMA021Thực hành chế biến các món ănMAMA021_1.12Giờ 1-Giờ 5TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải3
85 MAMA021Thực hành chế biến các món ănMAMA021_1.13Giờ 6-Giờ 10TH BEP 2Nguyễn Hoàng Hải3
86 MAMA021Thực hành chế biến các món ănMAMA021_1.14Giờ 1-Giờ 5TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải3
87 MAMA021Thực hành chế biến các món ănMAMA021_1.15Giờ 1-Giờ 5TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải3
88 MATD122Thực tập nghề nghiệp 1MATD122_3.167-8TEAMLê Thị Vân5
89 MATD122Thực tập nghề nghiệp 1MATD122_3.267-8TEAMĐoàn Thị Kim Hường5
90 MATD122Thực tập nghề nghiệp 1MATD122_3.367-8TEAMBùi Nguyễn Hạnh Phúc5
91 MATD222Thực tập nghề nghiệp 2MATD222_3.167-8TEAMĐoàn Thị Kim Hường5
92 MATD222Thực tập nghề nghiệp 2MATD222_3.267-8TEAMBùi Nguyễn Hạnh Phúc5
93 MATD222Thực tập nghề nghiệp 2MATD222_3.367-8TEAMLê Thị Vân5
94 MATD322Thực tập nghề nghiệp 3MATD322_3.167-8TEAMBùi Nguyễn Hạnh Phúc4
95 MATD322Thực tập nghề nghiệp 3MATD322_3.267-8TEAMLê Thị Vân4
96 MATD322Thực tập nghề nghiệp 3MATD322_3.367-8TEAMĐoàn Thị Kim Hường4
97 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.121-3A4.302Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
98 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.131-3A4.302Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
99 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.141-3A4.301Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
100 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.151-3A4.301Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
101 NNTD017Thực hành Tiếng Anh kinh doanh NNTD017_2.14Giờ 1-Giờ 5B1.301Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
102 NNTD017Thực hành Tiếng Anh kinh doanh NNTD017_2.16Giờ 1-Giờ 5B1.301Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
103 NNTD017Thực hành Tiếng Anh kinh doanh NNTD017_2.22Giờ 1-Giờ 5B1.301Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
104 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.12Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
105 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.13Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
106 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.13Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
107 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.14Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
108 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.14Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
109 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.15Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
110 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.15Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
111 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.17Giờ 2-Giờ 5DNNguyễn Thị Vân4
112 NNTE122Thực tập nghề nghiệp 1NNTE122_1.17Giờ 7-Giờ 10DNNguyễn Thị Vân4
113 NNTE222Thực tập nghề nghiệp 2NNTE222_1.12Giờ 2-Giờ 5TEAMNguyễn Thị Diệu Linh4
114 NNTE222Thực tập nghề nghiệp 2NNTE222_1.14Giờ 2-Giờ 5TEAMNguyễn Thị Diệu Linh4
115 NNTE222Thực tập nghề nghiệp 2NNTE222_1.16Giờ 2-Giờ 5TEAMNguyễn Thị Diệu Linh4
116 NNTE222Thực tập nghề nghiệp 2NNTE222_1.17Giờ 2-Giờ 9TEAMNguyễn Thị Diệu Linh4
117 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.124-6A4.302Nguyễn Thị Vân3
118 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.134-6A4.302Nguyễn Thị Vân3
119 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.144-6A4.301Nguyễn Thị Vân3
120 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.154-6A4.301Nguyễn Thị Vân3
121 NNTP021Thực hành Tiếng Anh chuyên ngành phục vụ nhà hàngNNTP021_1.13Giờ 1-Giờ 5A4.504Nguyễn Thị Lợi2
122 NNTP021Thực hành Tiếng Anh chuyên ngành phục vụ nhà hàngNNTP021_1.16Giờ 1-Giờ 5A4.504Nguyễn Thị Lợi2
123 TCTE222Thực tập nghề nghiệp 2TCTE222_3.12Giờ 2-Giờ 5TEAMLương Ngọc Linh5
124 TCTE222Thực tập nghề nghiệp 2TCTE222_3.14Giờ 2-Giờ 5TEAMLương Ngọc Linh5
125 TCTE222Thực tập nghề nghiệp 2TCTE222_3.23Giờ 2-Giờ 5TEAMĐỗ Thị Loan5
126 TCTE222Thực tập nghề nghiệp 2TCTE222_3.26Giờ 2-Giờ 5TEAMĐỗ Thị Loan5
127 TCTE222Thực tập nghề nghiệp 2TCTE222_3.32Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Hằng5
128 TCTE222Thực tập nghề nghiệp 2TCTE222_3.35Giờ 2-Giờ 5TEAMĐoàn Thị Hằng5
129 TCTE322Thực tập nghề nghiệp 3TCTE322_3.12Giờ 7-Giờ 8DNNguyễn T. Hồng Thìn5
130 TCTE322Thực tập nghề nghiệp 3TCTE322_3.22Giờ 7-Giờ 8DNĐặng Thị Hà5
131 TCTE322Thực tập nghề nghiệp 3TCTE322_3.32Giờ 7-Giờ 8DNBùi Thị Giang5
132 TCTE422Thực tập nghề nghiệp 4TCTE422_3.12Giờ 7-Giờ 8TEAMTrịnh Đỗ Quyên4
133 TCTE422Thực tập nghề nghiệp 4TCTE422_3.22Giờ 7-Giờ 8TEAMPhạm Thị Lan Anh4
134 TCTE422Thực tập nghề nghiệp 4TCTE422_3.32Giờ 7-Giờ 8TEAMTrần Thị Bích Thảo4