Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 CBLM015Luật thương mạiCBLM015_1.135-6A2.103Nguyễn Minh Phương2
2 CBLM015Luật thương mạiCBLM015_1.161-4A2.103Nguyễn Minh Phương2
3 CNAS016An toàn thông tin và chữ kí sốCNAS016_1.141-2A1.501Bùi Vũ Hồng Sơn2
4 CNAS016An toàn thông tin và chữ kí sốCNAS016_1.141-2A2.304Bùi Vũ Hồng Sơn2
5 CNKM016Khai thác mã nguồn mởCNKM016_1.131-3A1.501Nguyễn Tiến Công2
6 CNKM016Khai thác mã nguồn mởCNKM016_1.131-3A2.403Nguyễn Tiến Công2
7 CNTH016Tin học cơ bảnCNTH016_1.121-5A2.401Bùi Vũ Hồng Sơn2
8 CNTH016Tin học cơ bảnCNTH016_1.161-5A2.401Bùi Vũ Hồng Sơn2
9 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.141-6A2.203Đỗ Thị Ngân3
10 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.141-6TH BUONGĐỗ Thị Ngân3
11 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.231-6A2.204Đỗ Thị Ngân3
12 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.231-6TH BUONGĐỗ Thị Ngân3
13 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.361-6A2.205Trần T. Thuỳ Anh3
14 DLBU016Nghiệp vụ BuồngDLBU016_3.361-6TH BUONGTrần T. Thuỳ Anh3
15 DLHD015Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD015_2.152-6A2.302Hà Thuỳ Linh4
16 DLHD015Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD015_2.157-9A2.302Hà Thuỳ Linh4
17 DLHD015Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD015_2.242-6A2.303Hà Thuỳ Linh4
18 DLHL016Thực hành nghiệp vụ lữ hànhDLHL016_2.132-6A2.302Lê Thị Thu Hiền4
19 DLHL016Thực hành nghiệp vụ lữ hànhDLHL016_2.252-6A2.303Lê Thị Thu Hiền4
20 DLKD015Kinh tế du lịchDLKD015_2.121-3A2.302Nguyễn T . Anh Phương3
21 DLKD015Kinh tế du lịchDLKD015_2.224-6A2.303Nguyễn T . Anh Phương3
22 DLNH216Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 2DLNH216_3.131-5TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
23 DLNH216Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 2DLNH216_3.161-5TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
24 DLNH216Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 2DLNH216_3.242-6TH BARĐoàn Thị Thùy Trang3
25 DLNH216Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng 2DLNH216_3.321-5TH BARĐoàn Thị Thùy Trang3
26 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.124-6A2.203Nguyễn Thu Quỳnh2
27 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.154-6A2.203Nguyễn Thu Quỳnh2
28 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.221-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
29 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.251-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
30 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.332-6A2.205Nguyễn T Hồng Ngọc2
31 DLQS113Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS113_3.332-6A2.205Nguyễn Thu Quỳnh2
32 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.124-6A2.203Nguyễn T Hồng Ngọc2
33 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.154-6A2.203Nguyễn T Hồng Ngọc2
34 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.221-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
35 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.251-3A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc2
36 DLQS213Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS213_3.332-6A2.205Nguyễn T Hồng Ngọc2
37 DLST015Du lịch sinh tháiDLST015_2.124-5A2.302Nguyễn Thanh Bình2
38 DLST015Du lịch sinh tháiDLST015_2.222-3A2.303Nguyễn Thanh Bình2
39 DLTE015Hoạt động Teambuilding DLTE015_2.127-11A2.105Lê Thị Thu Hiền2
40 DLTE015Hoạt động Teambuilding DLTE015_2.142-6A2.105Lê Thị Thu Hiền2
41 DLTE015Hoạt động Teambuilding DLTE015_2.262-6A2.303Lê Thị Thu Hiền2
42 KDCP013Chính phủ điện tửKDCP013_1.134-5B1.405Trương Thu Trang2
43 KDĐT016Tác nghiệp thương mại điện tửKDĐT016_1.121-4A2.403Trần Thanh Bình3
44 KDKH014Kế hoạch kinh doanhKDKH014_1.157-12A4.503Dương Kiều Hoa3
45 KDKH016Khoa học hàng hoáKDKH016_1.154-5A2.101Phạm T. Kim Xuân2
46 KDKQ014Kinh doanh quốc tếKDKQ014_2.141-2A2.202Phạm Quỳnh Chi2
47 KDKQ014Kinh doanh quốc tếKDKQ014_2.243-4A2.201Phạm Quỳnh Chi2
48 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.154-6A2.202Đỗ Thu Hải2
49 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.154-6A2.202Nguyễn Thị Thúy Trinh2
50 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.251-3A2.201Nguyễn Thị Thúy Trinh2
51 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.328-11A2.101Đỗ Thu Hải2
52 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.324-6B1.301Đỗ Thu Hải2
53 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.338-11A2.101Đỗ Thu Hải2
54 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.348-11A2.101Đỗ Thu Hải2
55 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.428-11A2.102Nguyễn Thị Thúy Trinh2
56 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.421-3B1.304Đỗ Thu Hải2
57 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.438-11A2.102Nguyễn Thị Thúy Trinh2
58 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.448-11A2.102Nguyễn Thị Thúy Trinh2
59 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.528-11A3Trịnh Thị Thu Hà2
60 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.538-11A3Trịnh Thị Thu Hà2
61 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.531-3B1.305Đỗ Thu Hải2
62 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.534-6B1.305Đỗ Thu Hải2
63 KDKS013Khởi sự doanh nghiệpKDKS013_5.548-11A3Trịnh Thị Thu Hà2
64 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.134-6A1.501Trần Thanh Bình3
65 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.134-6A2.403Trần Thanh Bình3
66 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.143-4A1.501Trần Thanh Bình3
67 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.143-4A2.304Trần Thanh Bình3
68 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.231-3A1.501Trần Thanh Bình3
69 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.231-3A2.403Trần Thanh Bình3
70 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.241-2A1.501Trần Thanh Bình3
71 KDMĐ016Thương mại điện tửKDMĐ016_2.241-2A2.304Trần Thanh Bình3
72 KDTĐ016Thực hành thương mại điện tửKDTĐ016_1.151-6A1.501Trần Thanh Bình3
73 KDTK016Thực hành lập kế hoạchKDTK016_2.121-6A2.202Dương Kiều Hoa3
74 KDTK016Thực hành lập kế hoạchKDTK016_2.261-6A2.201Dương Kiều Hoa3
75 KDTM016Thực hành kinh doanh thương mạiKDTM016_1.121-6A2.205Nguyễn Quốc Hùng3
76 KDTM016Thực hành kinh doanh thương mạiKDTM016_1.161-6A2.303Nguyễn Quốc Hùng3
77 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.145-6B1.301Trương Thu Hiền2
78 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.235-6B1.304Trương Thu Hiền2
79 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.241-2B1.304Trương Thu Hiền2
80 MAHĐ016Hạch toán định mứcMAHĐ016_3.325-6B1.305Trương Thu Hiền2
81 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.131-4B1.301Trương Thu Hiền4
82 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.145-6B1.301Trương Thu Hiền4
83 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.241-4B1.304Trương Thu Hiền4
84 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.243-4B1.304Trương Thu Hiền4
85 MAQT016Quản trị chế biến món ănMAQT016_3.321-4B1.305Trương Thu Hiền4
86 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.152-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
87 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.152-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
88 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.157-11TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
89 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.157-11TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
90 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.252-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
91 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.252-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
92 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.257-11TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
93 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.257-11TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
94 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.362-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
95 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.362-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
96 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.367-11TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
97 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.367-11TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn3
98 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.462-6TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
99 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.462-6TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
100 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.467-11TH BEP 2Bùi Nguyễn Hạnh Phúc3
101 MATB013Thực hành nghiệp vụ chế biến Bánh và món tráng miệngMATB013_4.467-11TH BEP 2Nguyễn Quốc Tuấn3
102 MAXD013Xây dựng thực đơnMAXD013_3.121-3B1.301Đoàn Thị Kim Hường3
103 MAXD013Xây dựng thực đơnMAXD013_3.224-6B1.304Đoàn Thị Kim Hường3
104 MAXD013Xây dựng thực đơnMAXD013_3.331-3B1.305Trần Thị Hồng Hạnh3
105 MAXD013Xây dựng thực đơnMAXD013_3.334-6B1.305Trần Thị Hồng Hạnh3
106 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.135-6B1.301Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
107 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.143-4B1.301Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
108 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.233-4B1.304Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
109 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.245-6B1.304Nguyễn Thị Quỳnh Nga2
110 NNAC216Tiếng Anh chuyên ngành chế biến 2NNAC216_3.341-4B1.305Trần Thị Phương Mai2
111 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.131-3A2.202Lý Liên Hương2
112 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.145-6A2.202Lý Liên Hương2
113 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.221-5B1.406Cao T. Thu Huyền2
114 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.234-6A2.201Cao T. Thu Huyền2
115 NNAD216Tiếng Anh kinh doanh 2NNAD216_3.343-6B1.406Cao T. Thu Huyền2
116 NNAL216Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn 2 NNAL216_2.161-5A2.302Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
117 NNAL216Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn 2 NNAL216_2.231-5A2.303Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
118 NNAM013Văn hóa Anh-MỹNNAM013_2.162-3A2.203Nguyễn Thị Diệu Linh2
119 NNAM013Văn hóa Anh-MỹNNAM013_2.264-5A2.204Nguyễn Thị Diệu Linh2
120 NNAM215Tiếng anh Thương mại 2NNAM215_1.131-3A2.101Ngô Thị Thái3
121 NNAN015Tiếng Anh trong Tài chính và Ngân hàng Quốc tếNNAN015_1.131-3A2.203Nguyễn Thị Vân3
122 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.122-3A2.203Lý Liên Hương2
123 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.152-3A2.203Lý Liên Hương2
124 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.224-5A2.204Lý Liên Hương2
125 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.254-5A2.204Lý Liên Hương2
126 NNAS216Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2NNAS216_3.353-6A2.205Nguyễn Lan Phương2
127 NNAT215Tiếng Anh chuyên ngành thương mại 2NNAT215_1.134-6A2.203Ngô Thị Thái3
128 NNDH215Dịch 2NNDH215_1.134-6A2.101Nguyễn Thị Vân3
129 NNDL215Tiếng Anh chuyên ngành Du Lich 2NNDL215_1.121-3A2.404Nguyễn Thị Lợi3
130 NNHK015Thực hành Tiếng Anh CN Khách sạnNNHK015_1.129-12A2.204Lý Liên Hương2
131 NNHK015Thực hành Tiếng Anh CN Khách sạnNNHK015_1.149-12A2.204Lý Liên Hương2
132 NNHK015Thực hành Tiếng Anh CN Khách sạnNNHK015_1.141-4A2.205Lý Liên Hương2
133 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.121-3A2.201Nguyễn Thị Vân3
134 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.164-6A2.203Nguyễn Thị Vân3
135 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.241-5A2.204Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
136 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.324-6B1.201Nguyễn Thị Vân3
137 NNHN016Thực hành kĩ năng nóiNNHN016_3.361-3A2.204Nguyễn Thị Vân3
138 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.151-4A2.102Nguyễn Thị Lợi2
139 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.255-6B1.305Nguyễn Thị Lợi2
140 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.264-5A2.202Nguyễn Thị Lợi2
141 NNKT016Kỹ năng thuyết trình tiếng anhNNKT016_3.353-6B1.201Đỗ Hải Vân2
142 NNNH016Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàngNNNH016_1.145-6A2.205Đặng Thị Thùy Vân2
143 NNNT016Ngoại ngữ 2 - Tiếng TrungNNNT016_3.155-6A2.102Nguyễn Thị Phương Mai2
144 NNNT016Ngoại ngữ 2 - Tiếng TrungNNNT016_3.253-4B1.305Nguyễn Thị Phương Mai2
145 NNNT016Ngoại ngữ 2 - Tiếng TrungNNNT016_3.351-2B1.201Nguyễn Thị Phương Mai2
146 NNTA015Thư tín Tiếng Anh NNTA015_1.124-6A2.201Lưu Thị Duyên3
147 NNTM015Thực hành Tiếng Anh CN Thương mạiNNTM015_1.148-12 Ngô Thị Thái2
148 NNTM015Thực hành Tiếng Anh CN Thương mạiNNTM015_1.158-12 Ngô Thị Thái2
149 NNTM015Thực hành Tiếng Anh CN Thương mạiNNTM015_1.161-3A2.202Ngô Thị Thái2
150 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.165-5B1.502Nguyễn T. Hồng Thìn0
151 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1056-6A2.204Nguyễn T Hồng Ngọc0
152 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1126-6 Đoàn Thị Thùy Trang0
153 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1336-6A2.303Nguyễn Nguyệt Cầm0
154 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.1946-6A2.204Nguyễn Thị Vân0
155 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.255-5B1.503Lương Ngọc Linh0
156 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.345-5B1.504Trần Thị Hiền0
157 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.465-5B1.506Đặng Thị Hà0
158 SHLSinh hoạt lớpSHL_20.966-6 Nguyễn Thu Quỳnh0
159 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.151-4B1.502Đỗ Thị Loan2
160 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.261-4B1.503Đỗ Thị Thanh Hương2
161 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.331-4B1.504Đỗ Thị Loan2
162 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.331-4B1.504Nguyễn Thị Thanh Giang2
163 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.361-4B1.504Nguyễn Thị Thanh Giang2
164 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.421-4B1.506Đỗ Thị Thanh Hương2
165 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.421-4B1.506Nguyễn Thị Thanh Giang2
166 TCAK216Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2TCAK216_4.425-6B1.506Đỗ Thị Thanh Hương2
167 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.161-4B1.502Nguyễn T. Hồng Thìn4
168 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.251-4B1.503Lương Ngọc Linh4
169 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.341-4B1.504Trần Thị Hiền4
170 TCKC416Kế toán tài chính doanh nghiệp 4TCKC416_4.461-4B1.506Đặng Thị Hà4
171 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.128-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
172 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.138-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
173 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.148-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
174 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.158-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
175 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.168-12A1.502Đoàn Thị Hằng2
176 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.228-12A1.502Đỗ Thị Loan2
177 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.238-12A1.502Đỗ Thị Loan2
178 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.248-12A1.502Đỗ Thị Loan2
179 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.258-12A1.502Đỗ Thị Loan2
180 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.268-12A1.502Đỗ Thị Loan2
181 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.328-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
182 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.338-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
183 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.348-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
184 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.358-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
185 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.368-12A1.502Nghiêm Viết Vinh2
186 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.428-12A1.502Lương Ngọc Linh2
187 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.438-11A1.502Lương Ngọc Linh2
188 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.448-12A1.502Lương Ngọc Linh2
189 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.458-12A1.502Lương Ngọc Linh2
190 TCKM014Kế toán máyTCKM014_4.468-12A1.502Lương Ngọc Linh2
191 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.134-5B1.502Đặng Thị Hà2
192 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.224-5B1.503Nguyễn T Thu Hương2
193 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.322-3B1.504Nguyễn T Thu Hương2
194 TCKT014Kiểm toánTCKT014_4.432-3B1.506Bùi Thị Giang2
195 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.131-3B1.502Trịnh Đỗ Quyên3
196 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.221-3B1.503Trần Thị Bích Thảo3
197 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.328-12A2.104Trần Thị Bích Thảo3
198 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.324-6B1.504Trần Thị Bích Thảo3
199 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.368-12A2.104Trần Thị Bích Thảo3
200 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.434-6B1.506Trịnh Đỗ Quyên3
201 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.551-3A2.202Trịnh Đỗ Quyên3
202 TCPT014Phân tích hoạt động kinh tếTCPT014_6.654-6A2.201Trần Thị Bích Thảo3
203 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.141-6B1.502Nguyễn T. Hồng Thìn3
204 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.241-6B1.503Lương Ngọc Linh3
205 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.331-6B1.504Trần Thị Hiền3
206 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.361-6B1.504Trần Thị Hiền3
207 TCTV014Thực hành nghiệp vụ kế toán TCDNTCTV014_4.451-6B1.506Đặng Thị Hà3
208 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.123-3B1.502Nguyễn Đình Quang0
209 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.124-4B1.502Nguyễn Hiếu0
210 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.125-5B1.502Lý Lan Hương0
211 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1043-3A2.103Lý Lan Hương0
212 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1044-4A2.103Nguyễn Đình Quang0
213 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1045-5A2.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
214 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1163-3A2.101Lý Lan Hương0
215 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1164-4A2.101Nguyễn Đình Quang0
216 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1165-5A2.101Đàm Văn Hường0
217 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1263-3A2.101Nguyễn Đình Quang0
218 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1264-4A2.101Đỗ Hồng Nhung0
219 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1265-5A2.101Nguyễn Thị Hồng Hoa0
220 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1353-3B1.505Nguyễn Đình Quang0
221 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1354-4B1.505Đỗ Hồng Nhung0
222 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1355-5B1.505Trịnh Thị Thu Hà0
223 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1443-3A2.103Nguyễn Đình Quang0
224 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1444-4A2.103Đỗ Hồng Nhung0
225 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1445-5A2.103Nguyễn Hiếu0
226 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1633-3A2.102Đỗ Hồng Nhung0
227 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1634-4A2.102Nguyễn Đình Quang0
228 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1635-5A2.102Đàm Văn Hường0
229 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1723-3A2.103Lý Lan Hương0
230 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1724-4A2.103Nguyễn Đình Quang0
231 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.1725-5A2.103Nguyễn Hiếu0
232 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.233-3B1.201Nguyễn Đình Quang0
233 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.234-4B1.201Đàm Văn Hường0
234 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.235-5B1.201Đỗ Hồng Nhung0
235 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.353-3B1.505Nguyễn Đình Quang0
236 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.354-4B1.505Trịnh Thị Thu Hà0
237 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.355-5B1.505Lý Lan Hương0
238 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.443-3B1.505Nguyễn Đình Quang0
239 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.444-4B1.505Nguyễn Thị Hồng Hoa0
240 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.445-5B1.505Lý Lan Hương0
241 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.563-3A2.104Nguyễn Đình Quang0
242 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.564-4A2.104Đàm Văn Hường0
243 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.565-5A2.104Lý Lan Hương0
244 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.623-3B1.406Nguyễn Hiếu0
245 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.624-4B1.406Lý Lan Hương0
246 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.625-5B1.406Nguyễn Đình Quang0
247 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.733-3B1.406Đàm Văn Hường0
248 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.734-4B1.406Đỗ Hồng Nhung0
249 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.735-5B1.406Nguyễn Đình Quang0
250 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.863-3A2.105Đàm Văn Hường0
251 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.864-4A2.105Lý Lan Hương0
252 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.865-5A2.105Nguyễn Đình Quang0
253 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.943-3A2.302Nguyễn Thị Hồng Hoa0
254 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.944-4A2.302Lý Lan Hương0
255 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSVTSHCD_17.945-5A2.302Nguyễn Đình Quang0