Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.131-3B1.404Nguyễn Thu Quỳnh2
2 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.131-3TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
3 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.234-6B1.405Nguyễn Thu Quỳnh2
4 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.234-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
5 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.351-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
6 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.121-3B1.301Hà Thuỳ Linh4
7 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.134-6B1.301Hà Thuỳ Linh4
8 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.157-9A4.402Hà Thuỳ Linh4
9 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.161-3B1.301Hà Thuỳ Linh4
10 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.224-6B1.304Hà Thuỳ Linh4
11 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.2310-12A4.404Hà Thuỳ Linh4
12 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.2510-12A4.404Hà Thuỳ Linh4
13 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.264-6B1.304Hà Thuỳ Linh4
14 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.337-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
15 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.351-6A4.503Hà Thuỳ Linh4
16 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.367-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
17 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.124-6B1.301Lê Thị Thu Hiền2
18 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.131-3B1.301Lê Thị Thu Hiền2
19 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.144-6B1.301Lê Thị Thu Hiền2
20 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.164-6B1.301Lê Thị Thu Hiền2
21 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.221-3B1.304Lê Thị Thu Hiền2
22 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.237-9A4.404Lê Thị Thu Hiền2
23 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.257-9A4.404Lê Thị Thu Hiền2
24 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.261-3B1.304Lê Thị Thu Hiền2
25 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.327-9A4.502Lê Thị Thu Hiền2
26 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.3310-12A4.502Lê Thị Thu Hiền2
27 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.347-12A4.502Lê Thị Thu Hiền2
28 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.131-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
29 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.141-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
30 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.121-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
31 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.131-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
32 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.241-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
33 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.261-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
34 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.337-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
35 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.357-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
36 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.427-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
37 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.451-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
38 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.151-3B1.404Đoàn Thị Thùy Trang3
39 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.221-3B1.405Đoàn Thị Thùy Trang3
40 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.362-4B1.305Đoàn Thị Thùy Trang3
41 DLNS017Nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLNS017_1.125-6A4.504Đoàn Thị Thùy Trang2
42 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.151-6A4.301Nguyễn Thu Quỳnh3
43 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.161-6A4.301Nguyễn Thu Quỳnh3
44 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.221-6A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
45 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.231-6A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
46 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.327-12A4.103Nguyễn Thu Quỳnh3
47 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.347-12A4.103Nguyễn Thu Quỳnh3
48 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.437-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
49 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.441-6A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
50 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.128-12A4.301Nguyễn T Hồng Ngọc3
51 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.167-12A4.301Nguyễn T Hồng Ngọc3
52 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.221-5A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
53 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.231-5A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
54 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.327-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
55 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.347-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
56 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.437-11A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
57 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.441-5A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
58 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.141-3B1.301Nguyễn Thanh Bình2
59 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.247-9A4.302Nguyễn Thanh Bình2
60 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.3210-12A4.502Nguyễn Thanh Bình2
61 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.131-3B1.406Dương Kiều Hoa2
62 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.153-4B1.406Dương Kiều Hoa2
63 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.244-6B1.201Dương Kiều Hoa2
64 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.255-6B1.201Dương Kiều Hoa2
65 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.124-6B1.406Trần Thuỳ Linh2
66 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.151-2B1.406Trần Thuỳ Linh2
67 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.221-3B1.201Trần Thuỳ Linh2
68 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.261-2B1.201Trần Thuỳ Linh2
69 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.134-6B1.406Phạm Quỳnh Chi2
70 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.165-6B1.406Phạm Quỳnh Chi2
71 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.241-3B1.201Phạm Quỳnh Chi2
72 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.263-4B1.201Phạm Quỳnh Chi2
73 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.121-3B1.406Đỗ Thị Thu Hải2
74 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.141-5B1.406Đỗ Thị Thu Hải2
75 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.161-4B1.406Đỗ Thị Thu Hải2
76 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.224-6B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
77 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.231-5B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
78 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.251-4B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
79 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.148-12B1.406Đỗ Thị Thu Hải3
80 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.258-12B1.406Đào Lan Anh3
81 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.148-12B1.406Nguyễn Thị Thúy Trinh3
82 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.258-12B1.406Phạm T. Kim Xuân3
83 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.134-6B1.404Lê Thị Vân2
84 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.264-6B1.405Trương Thu Hiền2
85 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.324-6B1.305Trương Thu Hiền2
86 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.124-6B1.404Nguyễn Hữu Thuỷ2
87 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.261-3B1.405Trương Thu Hiền2
88 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.321-3B1.305Trương Thu Hiền2
89 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.121-3B1.404Trần Thị Hồng Hạnh3
90 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.231-3B1.405Trần Thị Hồng Hạnh3
91 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.342-5B1.305Nguyễn Hữu Thuỷ3
92 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.141-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
93 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.141-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
94 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
95 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.251-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
96 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.251-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
97 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.261-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
98 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.321-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
99 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.331-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
100 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.154-6B1.404Đoàn Thị Kim Hường3
101 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.224-6B1.405Trần Thị Hồng Hạnh3
102 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.351-5B1.305Trần Thị Hồng Hạnh3
103 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.365-6B1.305Trần Thị Hồng Hạnh3
104 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.131-4A2.101Nguyễn Thị Diệu Linh2
105 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.241-4A4.304Nguyễn Thị Diệu Linh2
106 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.321-4A4.504Nguyễn Thị Diệu Linh2
107 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.121-3A2.101Nguyễn Thị Vân3
108 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.154-6A2.101Nguyễn Thị Vân3
109 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.124-6A2.101Nguyễn Thị Lợi3
110 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.135-6A2.101Nguyễn Thị Lợi3
111 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.131-6A4.304Ngô Thị Thu Hiền3
112 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.161-6A4.304Ngô Thị Thu Hiền3
113 NNGB017Tiếng Anh trong giao dịch bán hàngNNGB017_1.121-3A4.304Đặng Thị Thùy Vân3
114 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.138-12A4.403Đỗ Hải Vân3
115 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.151-6A4.304Đỗ Hải Vân3
116 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.131-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
117 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.161-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
118 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.131-3A4.504Nguyễn Lan Phương3
119 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.148-12A4.504Nguyễn Lan Phương3
120 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.151-6A4.504Nguyễn Lan Phương3
121 NNKP017Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng AnhNNKP017_1.141-4A2.101Đỗ Hải Vân2
122 NNTA017Thư tín tiếng AnhNNTA017_1.151-3A2.101Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
123 NNTA017Thư tín tiếng AnhNNTA017_1.164-5A2.101Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
124 NNTM017Tiếng Anh thương mạiNNTM017_1.145-6A2.101Ngô Thị Thái3
125 NNTM017Tiếng Anh thương mạiNNTM017_1.161-3A2.101Ngô Thị Thái3
126 NNTQ017Tiếng anh tiếp thị kinh doanh và quảng cáoNNTQ017_1.124-6A4.304Nguyễn Thị Vân3
127 NNTT017Thư tín tiếng Anh thương mạiNNTT017_1.145-6A4.304Nguyễn Thị Hồng Hạnh2
128 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.131-3B1.402Đỗ Thị Loan3
129 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.155-6B1.402Đỗ Thị Loan3
130 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.234-6B1.403Đỗ Thị Loan3
131 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.234-6B1.403Đỗ Thị Thanh Hương3
132 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.244-5B1.403Đỗ Thị Thanh Hương3
133 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.244-6B1.403Đỗ Thị Loan3
134 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.151-4B1.402Trần Thị Hiền4
135 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.251-4B1.405Đoàn Thị Hằng4
136 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.351-4B1.403Đặng Thị Hà4
137 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.451-4B1.304Lương Ngọc Linh4
138 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.134-5B1.402Lương Ngọc Linh3
139 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.141-3B1.402Lương Ngọc Linh3
140 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.231-3B1.403Đoàn Thị Hằng3
141 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.255-6B1.403Đoàn Thị Hằng3
142 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.124-6B1.402Bùi Thị Giang2
143 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.124-6B1.402Nguyễn T Thu Hương2
144 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.221-3B1.403Bùi Thị Giang2
145 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.221-3B1.403Nguyễn T Thu Hương2
146 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.121-3B1.402Phạm Thị Lan Anh3
147 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.144-6B1.402Phạm Thị Lan Anh3
148 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.224-6B1.403Trịnh Đỗ Quyên3
149 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.241-3B1.403Trịnh Đỗ Quyên3