Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên môn họcTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.163-3A4.102Đàm Văn Hường0
2 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.164-4A4.102Đỗ Hồng Nhung0
3 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.165-5A4.102Ngô Thị Thanh0
4 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.10410-10A4.102Đỗ Hồng Nhung0
5 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.10410-10A4.102Trịnh Thị Thu Hà0
6 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.10411-11A4.102Ngô Thị Thanh0
7 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.11610-10A4.102Nguyễn Thị Hồng Hoa0
8 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.11611-11A4.102Ngô Thị Thanh0
9 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.11612-12A4.102Đỗ Hồng Nhung0
10 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1244-4A4.504Đỗ Thị Oanh0
11 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1245-5A4.504Nguyễn Thị Hồng Hoa0
12 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1246-6A4.504Ngô Thị Thanh0
13 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1353-3A4.103Ngô Thị Thanh0
14 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1354-4A4.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
15 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1355-5A4.103Đỗ Hồng Nhung0
16 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1433-3A4.102Ngô Thị Thanh0
17 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1434-4A4.102Đỗ Thị Oanh0
18 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1456-6A4.401Trịnh Thị Thu Hà0
19 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1534-4A2.101Ngô Thị Thanh0
20 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1566-6A2.101Đỗ Hồng Nhung0
21 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1566-6A2.101Nguyễn Thị Hồng Hoa0
22 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.16410-10A2.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
23 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1648-8A2.103Trần Thị Lan0
24 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1649-9A2.103Đỗ Thị Oanh0
25 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.17210-10A2.102Đỗ Thị Oanh0
26 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1728-8A2.102Trần Thị Lan0
27 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.1729-9A2.102Nguyễn Thị Hồng Hoa0
28 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.263-3A4.103Ngô Thị Thanh0
29 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.264-4A4.103Đàm Văn Hường0
30 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.265-5A4.103Đỗ Hồng Nhung0
31 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.3412-12A4.304Trịnh Thị Thu Hà0
32 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.3512-12A4.304Đỗ Hồng Nhung0
33 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.3512-12A4.304Ngô Thị Thanh0
34 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.4312-12A4.301Đỗ Thị Oanh0
35 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.4312-12A4.301Ngô Thị Thanh0
36 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.4612-12A4.301Nguyễn Thị Hồng Hoa0
37 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.5310-10A2.101Đỗ Thị Oanh0
38 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.538-8A2.101Ngô Thị Thanh0
39 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.539-9A2.101Đàm Văn Hường0
40 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.653-3A4.403Đàm Văn Hường0
41 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.654-4A4.403Đỗ Hồng Nhung0
42 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.655-5A4.403Ngô Thị Thanh0
43 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.7610-10A4.103Ngô Thị Thanh0
44 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.769-9A4.103Đàm Văn Hường0
45 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.768-8A4.303Đỗ Hồng Nhung0
46 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.863-3A4.303Đỗ Hồng Nhung0
47 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.864-4A4.303Ngô Thị Thanh0
48 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.865-5A4.303Đàm Văn Hường0
49 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.9510-10A4.103Nguyễn Thị Hồng Hoa0
50 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.9511-11A4.103Đỗ Hồng Nhung0
51 CTĐK020Chính trị đầu khóaCTĐK020_17.9512-12A4.103Ngô Thị Thanh0
52 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.131-3A4.503Nguyễn Thu Quỳnh2
53 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.131-3TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
54 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.158-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
55 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.167-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
56 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.234-6A4.503Nguyễn Thu Quỳnh2
57 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.234-6TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
58 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.237-11TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
59 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.238-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
60 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.247-12TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
61 DLBR017Kỹ thuật pha chế đồ uốngDLBR017_3.351-5TH BÀNNguyễn Thu Quỳnh2
62 DLCS017Thực hành nghề nghiệp tại cơ sởDLCS017_4.122-6DNLê Thị Luyến5
63 DLCS017Thực hành nghề nghiệp tại cơ sởDLCS017_4.228-12DNPhạm Thị Hồng Nhung5
64 DLCS017Thực hành nghề nghiệp tại cơ sởDLCS017_4.332-6DNPhạm Thị Hồng Nhung5
65 DLCS017Thực hành nghề nghiệp tại cơ sởDLCS017_4.438-12DNPhạm Thị Hồng Nhung5
66 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.121-3A4.503Hà Thuỳ Linh4
67 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.128-12DNHà Thuỳ Linh4
68 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.134-6A4.503Hà Thuỳ Linh4
69 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.131-6DNHà Thuỳ Linh4
70 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.157-9A4.402Hà Thuỳ Linh4
71 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.157-12DNHà Thuỳ Linh4
72 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.161-3A4.503Hà Thuỳ Linh4
73 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.224-6A4.403Hà Thuỳ Linh4
74 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.221-6DNHà Thuỳ Linh4
75 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.2310-12A4.404Hà Thuỳ Linh4
76 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.2510-12A4.404Hà Thuỳ Linh4
77 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.264-6A4.403Hà Thuỳ Linh4
78 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.327-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
79 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.337-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
80 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.351-6A4.503Hà Thuỳ Linh4
81 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.351-6DNHà Thuỳ Linh4
82 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.367-9A4.502Hà Thuỳ Linh4
83 DLHD017Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD017_3.367-12DNHà Thuỳ Linh4
84 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.121-5A4.503Lê Thị Thu Hiền4
85 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.124-6A4.503Lê Thị Thu Hiền4
86 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.131-3A4.503Lê Thị Thu Hiền4
87 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.144-6A4.503Lê Thị Thu Hiền4
88 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.161-5A4.503Lê Thị Thu Hiền4
89 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.164-6A4.503Lê Thị Thu Hiền4
90 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.221-3A4.403Lê Thị Thu Hiền4
91 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.237-9A4.404Lê Thị Thu Hiền4
92 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.257-12A4.404Lê Thị Thu Hiền4
93 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.257-9A4.404Lê Thị Thu Hiền4
94 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.261-3A4.403Lê Thị Thu Hiền4
95 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.267-12A4.502Lê Thị Thu Hiền4
96 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.327-9A4.502Lê Thị Thu Hiền4
97 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.3310-12A4.502Lê Thị Thu Hiền4
98 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.337-11A4.502Lê Thị Thu Hiền4
99 DLHL017Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL017_3.347-12A4.502Lê Thị Thu Hiền4
100 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.131-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
101 DLHS017Thực hành nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLHS017_1.141-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
102 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.121-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
103 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.131-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
104 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.241-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
105 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.261-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
106 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.337-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
107 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.357-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
108 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.427-12TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
109 DLLT217Nghiệp vụ Lễ tân 2DLLT217_4.451-6TH LE TANĐỗ Thị Ngân4
110 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.151-3A4.504Đoàn Thị Thùy Trang3
111 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.221-3TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang3
112 DLNA017Nghiệp vụ phục vụ nhà hàngDLNA017_3.362-4TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang3
113 DLNS017Nghiệp vụ phục vụ khách sạn nhà hàngDLNS017_1.125-6A4.404Đoàn Thị Thùy Trang2
114 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_3.151-12DNNguyễn Ngọc Lan4
115 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_3.261-12DNNguyễn Ngọc Lan4
116 DLNV217Thực hành nghiệp vụ 2 (tại điểm du lịch)DLNV217_3.321-12DNNguyễn Ngọc Lan4
117 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.151-6A4.301Nguyễn Thu Quỳnh3
118 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.161-6A4.301Nguyễn Thu Quỳnh3
119 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.221-6A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
120 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.231-6A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
121 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.251-6A4.403Nguyễn T Hồng Ngọc3
122 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.327-12A4.103Nguyễn Thu Quỳnh3
123 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.347-12A4.103Nguyễn Thu Quỳnh3
124 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.437-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
125 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.441-6A4.403Nguyễn T Hồng Ngọc3
126 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.461-6A4.303Nguyễn T Hồng Ngọc3
127 DLQS117Quản trị kinh doanh khách sạn 1DLQS117_4.468-12TH LE TANNguyễn T Hồng Ngọc3
128 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.128-12A4.303Nguyễn T Hồng Ngọc3
129 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.147-12A4.303Nguyễn T Hồng Ngọc3
130 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.158-12TH BARNguyễn T Hồng Ngọc3
131 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.221-5A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
132 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.231-5A4.302Nguyễn T Hồng Ngọc3
133 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.327-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
134 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.347-12A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
135 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.437-11A4.103Nguyễn T Hồng Ngọc3
136 DLQS217Quản trị kinh doanh khách sạn 2DLQS217_4.441-5A4.403Nguyễn T Hồng Ngọc3
137 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.141-3A4.503Nguyễn Thanh Bình2
138 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.247-9A4.302Nguyễn Thanh Bình2
139 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.244-6A4.504Nguyễn Thanh Bình2
140 DLST017Du lịch sinh tháiDLST017_3.3210-12A4.502Nguyễn Thanh Bình2
141 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.137-9A4.304Dương Kiều Hoa2
142 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.131-3B1.301Dương Kiều Hoa2
143 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.159-10A4.304Dương Kiều Hoa2
144 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.153-4B1.301Dương Kiều Hoa2
145 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.2410-12A4.301Dương Kiều Hoa2
146 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.244-6B1.201Dương Kiều Hoa2
147 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.2511-12A4.301Dương Kiều Hoa2
148 KDCL017Chiến lược kinh doanhKDCL017_2.255-6B1.201Dương Kiều Hoa2
149 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.1210-12A4.304Trần Thuỳ Linh2
150 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.124-6B1.301Trần Thuỳ Linh2
151 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.157-8A4.304Trần Thuỳ Linh2
152 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.151-2B1.301Trần Thuỳ Linh2
153 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.227-9A4.301Trần Thuỳ Linh2
154 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.221-3B1.201Trần Thuỳ Linh2
155 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.267-8A4.301Trần Thuỳ Linh2
156 KDGT019Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhKDGT019_2.261-2B1.201Trần Thuỳ Linh2
157 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.1310-12A4.304Phạm Quỳnh Chi2
158 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.134-6B1.301Phạm Quỳnh Chi2
159 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.1611-12A4.304Phạm Quỳnh Chi2
160 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.165-6B1.301Phạm Quỳnh Chi2
161 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.247-9A4.401Phạm Quỳnh Chi2
162 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.241-3B1.201Phạm Quỳnh Chi2
163 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.269-10A4.301Phạm Quỳnh Chi2
164 KDKQ017Kinh doanh quốc tếKDKQ017_2.263-4B1.201Phạm Quỳnh Chi2
165 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.127-9A4.304Đỗ Thị Thu Hải2
166 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.121-3B1.301Đỗ Thị Thu Hải2
167 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.147-11A4.304Đỗ Thị Thu Hải2
168 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.141-5B1.301Đỗ Thị Thu Hải2
169 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.167-10A4.304Đỗ Thị Thu Hải2
170 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.161-4B1.301Đỗ Thị Thu Hải2
171 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.2210-12A4.301Đỗ Thị Thu Hải2
172 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.224-6B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
173 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.237-11A4.302Đỗ Thị Thu Hải2
174 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.231-5B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
175 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.257-10A4.301Đỗ Thị Thu Hải2
176 KDKS019Khởi sự doanh nghiệpKDKS019_2.251-4B1.201Đỗ Thị Thu Hải2
177 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.122-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
178 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.127-9DNĐỗ Thị Thu Hải3
179 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.132-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
180 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.138-12DNĐỗ Thị Thu Hải3
181 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.148-12B1.301Đỗ Thị Thu Hải3
182 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.142-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
183 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.152-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
184 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.158-12DNĐỗ Thị Thu Hải3
185 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.162-6DNĐỗ Thị Thu Hải3
186 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.168-12DNĐỗ Thị Thu Hải3
187 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.222-6DNĐào Lan Anh3
188 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.238-12DNĐào Lan Anh3
189 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.242-6DNĐào Lan Anh3
190 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.248-12DNĐào Lan Anh3
191 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.258-12B1.301Đào Lan Anh3
192 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.252-6DNĐào Lan Anh3
193 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.262-6DNĐào Lan Anh3
194 KDTD219Thực tế doanh nghiệp 2KDTD219_2.268-12DNĐào Lan Anh3
195 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.122-6DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
196 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.128-12DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
197 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.132-6DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
198 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.138-12DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
199 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.148-12A4.403Nguyễn Thị Thúy Trinh3
200 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.142-6DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
201 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.152-6DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
202 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.158-12DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
203 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.162-6DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
204 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.168-12DNNguyễn Thị Thúy Trinh3
205 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.222-6DNPhạm T. Kim Xuân3
206 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.228-12DNTrần Thuỳ Linh3
207 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.232-6DNPhạm T. Kim Xuân3
208 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.238-12DNTrần Thuỳ Linh3
209 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.242-6DNPhạm T. Kim Xuân3
210 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.248-12DNTrần Thuỳ Linh3
211 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.258-12A4.401Trần Thuỳ Linh3
212 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.252-6DNPhạm T. Kim Xuân3
213 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.262-6DNPhạm T. Kim Xuân3
214 KDTD319Thực tế doanh nghiệp 3KDTD319_2.268-12DNTrần Thuỳ Linh3
215 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.134-6A4.504Lê Thị Vân2
216 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.264-6A4.504Trương Thu Hiền2
217 MABV017Bảo vệ môi trường và an toàn trong nhà hàngMABV017_3.324-6A4.401Trương Thu Hiền2
218 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.124-6A4.504Nguyễn Hữu Thuỷ2
219 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.261-3A4.504Trương Thu Hiền2
220 MAHĐ017Hạch toán định mứcMAHĐ017_3.321-3A4.401Trương Thu Hiền2
221 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.121-3A4.504Trần Thị Hồng Hạnh3
222 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.231-5A4.503Trần Thị Hồng Hạnh3
223 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.231-3A4.504Trần Thị Hồng Hạnh3
224 MASX017Quản trị tác nghiệpMASX017_3.342-5A4.401Nguyễn Hữu Thuỷ3
225 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.141-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
226 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.141-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
227 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
228 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.161-6TH BEP 1Nguyễn Quốc Tuấn4
229 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.247-12TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
230 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.247-12TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
231 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.251-6TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
232 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.251-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
233 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.258-11TH BEP 1Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
234 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.321-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
235 MATB017Thực hành chế biến bánhMATB017_3.331-6TH BEP 1Nguyễn Hoàng Hải4
236 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.154-6A4.504Đoàn Thị Kim Hường3
237 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.224-6A4.303Trần Thị Hồng Hạnh3
238 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.351-5A4.401Trần Thị Hồng Hạnh3
239 MAXD017Xây dựng thực đơnMAXD017_3.365-6A4.401Trần Thị Hồng Hạnh3
240 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.133-6A2.101Nguyễn Thị Diệu Linh2
241 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.241-4A4.304Nguyễn Thị Diệu Linh2
242 NNAM017Văn hóa Anh MỹNNAM017_3.321-4A4.404Nguyễn Thị Diệu Linh2
243 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.121-3A2.101Nguyễn Thị Vân3
244 NNDH217Dịch 2NNDH217_1.154-6A2.101Nguyễn Thị Vân3
245 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.124-6A2.101Nguyễn Thị Lợi3
246 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.131-2A2.101Nguyễn Thị Lợi3
247 NNDL017Tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNDL017_1.131-3A2.101Nguyễn Thị Lợi3
248 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.131-6A4.304Ngô Thị Thu Hiền3
249 NNDM017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNDM017_1.161-6A4.304Ngô Thị Thu Hiền3
250 NNGB017Tiếng Anh trong giao dịch bán hàngNNGB017_1.121-3A4.304Đặng Thị Thùy Vân3
251 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.138-12A4.403Đỗ Hải Vân3
252 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.151-6A4.304Đỗ Hải Vân3
253 NNHM017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành thương mạiNNHM017_1.158-12DNĐỗ Hải Vân3
254 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.128-12A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
255 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.131-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
256 NNHP017Thực hành phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành du lịchNNHP017_1.161-6A2.405Nguyễn Thị Quế Nhung3
257 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.138-12DNNguyễn Lan Phương3
258 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.148-12A4.501Nguyễn Lan Phương3
259 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.148-12DNNguyễn Lan Phương3
260 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.151-6A4.404Nguyễn Lan Phương3
261 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.152-6DNNguyễn Lan Phương3
262 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.158-12DNNguyễn Lan Phương3
263 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.172-6DNNguyễn Lan Phương3
264 NNHS017Thực hành tiếng Anh chuyên ngành khách sạnNNHS017_1.178-12DNNguyễn Lan Phương3
265 NNKP017Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng AnhNNKP017_1.141-4A2.101Đỗ Hải Vân2
266 NNTA017Thư tín tiếng AnhNNTA017_1.151-3A2.101Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
267 NNTA017Thư tín tiếng AnhNNTA017_1.164-5A2.101Nguyễn Thị Hồng Hạnh3
268 NNTM017Tiếng Anh thương mạiNNTM017_1.145-6A2.101Ngô Thị Thái3
269 NNTM017Tiếng Anh thương mạiNNTM017_1.161-3A2.101Ngô Thị Thái3
270 NNTQ017Tiếng anh tiếp thị kinh doanh và quảng cáoNNTQ017_1.124-6A4.304Nguyễn Thị Vân3
271 NNTT017Thư tín tiếng Anh thương mạiNNTT017_1.145-6A4.304Nguyễn Thị Hồng Hạnh2
272 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.1312-12A4.302Phạm Thị Lan Anh0
273 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.136-6B1.304Phạm Thị Lan Anh0
274 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.10312-12A4.301Dương Kiều Hoa0
275 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.1036-6B1.201Dương Kiều Hoa0
276 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.10611-11A4.301Dương Kiều Hoa0
277 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.2412-12A4.402Trịnh Đỗ Quyên0
278 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.246-6B1.305Trịnh Đỗ Quyên0
279 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.546-6A4.401Trương Thu Hiền0
280 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.9511-11A4.304Nguyễn Thị Thúy Trinh0
281 SHLSinh hoạt lớpSHL_17.955-5B1.301Nguyễn Thị Thúy Trinh0
282 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.137-9A4.303Đỗ Thị Loan3
283 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.131-3B1.304Đỗ Thị Loan3
284 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.1511-12A4.303Đỗ Thị Loan3
285 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.155-6B1.304Đỗ Thị Loan3
286 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.2310-12A4.402Đỗ Thị Loan3
287 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.234-6B1.303Đỗ Thị Thanh Hương3
288 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.2410-11A4.402Đỗ Thị Loan3
289 TCAK017Kế toán tài chính bằng tiếng AnhTCAK017_2.244-5B1.303Đỗ Thị Thanh Hương3
290 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.128-11B1.201Trần Thị Hiền4
291 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.157-10A4.302Trần Thị Hiền4
292 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.158-11B1.201Trần Thị Hiền4
293 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.151-4B1.304Trần Thị Hiền4
294 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.257-10A4.303Đoàn Thị Hằng4
295 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.251-4B1.303Đoàn Thị Hằng4
296 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.357-10A4.401Đặng Thị Hà4
297 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.351-4B1.401Đặng Thị Hà4
298 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.457-10A4.403Lương Ngọc Linh4
299 TCHM017Thực hành kế toán trong doanh nghiệp Thương mạiTCHM017_5.451-4B1.302Lương Ngọc Linh4
300 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.1310-11A4.303Lương Ngọc Linh3
301 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.134-5B1.304Lương Ngọc Linh3
302 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.147-9A4.403Lương Ngọc Linh3
303 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.161-3B1.304Lương Ngọc Linh3
304 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.237-9A4.402Đoàn Thị Hằng3
305 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.231-3B1.303Đoàn Thị Hằng3
306 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.247-11A4.501Đoàn Thị Hằng3
307 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.2511-12A4.402Đoàn Thị Hằng3
308 TCKM017Kế toán thương mạiTCKM017_2.255-6B1.303Đoàn Thị Hằng3
309 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.1210-12A4.302Nguyễn T Thu Hương2
310 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.124-6B1.304Bùi Thị Giang2
311 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.227-9A4.402Nguyễn T Thu Hương2
312 TCKT017Kiểm toánTCKT017_2.221-3B1.303Bùi Thị Giang2
313 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.127-9A4.302Phạm Thị Lan Anh3
314 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.121-3B1.304Phạm Thị Lan Anh3
315 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.1410-12A4.302Phạm Thị Lan Anh3
316 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.158-12A4.303Phạm Thị Lan Anh3
317 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.168-12A4.301Phạm Thị Lan Anh3
318 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.164-6B1.304Phạm Thị Lan Anh3
319 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.2210-12A4.402Trịnh Đỗ Quyên3
320 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.224-6B1.303Trịnh Đỗ Quyên3
321 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.247-9A4.402Trịnh Đỗ Quyên3
322 TCPT017Phân tích hoạt động kinh doanhTCPT017_2.241-3B1.303Trịnh Đỗ Quyên3