Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên môn họcTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 DLBA020Nghiệp vụ BarDLBA020_3.121-6TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
2 DLBA020Nghiệp vụ BarDLBA020_3.231-6TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
3 DLBA020Nghiệp vụ BarDLBA020_3.351-6TH BARNguyễn Thu Quỳnh3
4 DLBU219Nghiệp vụ phục vụ Buồng 2DLBU219_3.161-6TH BUONGPhạm Thị Thu Hà2
5 DLBU219Nghiệp vụ phục vụ Buồng 2DLBU219_3.267-12TH BUONGPhạm Thị Thu Hà2
6 DLBU219Nghiệp vụ phục vụ Buồng 2DLBU219_3.337-12TH BUONGPhạm Thị Thu Hà2
7 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.127-12A4.103Trịnh Thanh Thủy2
8 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.141-6A4.103Trịnh Thanh Thủy2
9 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.251-6A4.103Trịnh Thanh Thủy2
10 DLHD020Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch DLHD020_3.267-12A4.103Trịnh Thanh Thủy2
11 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.131-6A4.501Lê Thị Thu Hiền2
12 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.151-6A4.501Lê Thị Thu Hiền2
13 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.161-6A4.501Lê Thị Thu Hiền2
14 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.221-6A4.502Lê Thị Thu Hiền2
15 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.237-12A4.501Lê Thị Thu Hiền2
16 DLHL020Thực hành nghiệp vụ lữ hành DLHL020_3.241-6A4.502Lê Thị Thu Hiền2
17 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.141-6TH BÀNNguyễn T Hồng Ngọc2
18 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.151-6TH LE TANNguyễn T Hồng Ngọc2
19 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.221-6TH BÀNNguyễn T Hồng Ngọc2
20 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.241-6TH BÀNNguyễn T Hồng Ngọc2
21 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.341-6TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
22 DLNH220Nghiệp vụ Nhà hàng 2DLNH220_3.367-12TH BÀNĐoàn Thị Thùy Trang2
23 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.169-10TEAMLê Thị Vân5
24 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.269-10TEAMĐoàn Thị Kim Hường5
25 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.369-10TEAMNguyễn Hữu Thuỷ5
26 MATD119Thực tế doanh nghiệp 1MATD119_4.469-10TEAMBùi Nguyễn Hạnh Phúc5
27 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.169-10TEAMLê Thị Vân5
28 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.269-10TEAMĐoàn Thị Kim Hường5
29 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.365-6TEAMNguyễn Quốc Tuấn5
30 MATD220Thực tế doanh nghiệp 2MATD220_4.469-10TEAMBùi Nguyễn Hạnh Phúc5
31 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.169-10B1.301Lê Thị Vân4
32 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.269-10B1.302Đoàn Thị Kim Hường4
33 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.369-10B1.303Nguyễn Hữu Thuỷ4
34 MATD320Thực tế doanh nghiệp 3MATD320_4.469-10B1.304Bùi Nguyễn Hạnh Phúc4
35 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.131-5A4.401Hoàng Bích Nhung3
36 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.131-6A4.401Hoàng Bích Nhung3
37 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.251-5A4.302Nguyễn Thị Quế Nhung3
38 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.251-6A4.302Nguyễn Thị Quế Nhung3
39 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.321-5A4.302Hoàng Bích Nhung3
40 NNAK217Thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản trị khách sạnNNAK217_3.321-6A4.302Hoàng Bích Nhung3
41 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.124-6A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
42 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.132-6A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
43 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.152-6A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
44 NNDL020Tiếng Anh chuyên ngành du lịch NNDL020_1.161-3A4.102Nguyễn Thị Hồng Hạnh4
45 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.121-3A4.102Nguyễn Thị Vân3
46 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.141-5A4.102Nguyễn Thị Vân3
47 NNTM020Tiếng Anh thương mạiNNTM020_1.164-6A4.102Nguyễn Thị Vân3
48 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.121-5TEAMLương Ngọc Linh5
49 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.151-5TEAMLương Ngọc Linh5
50 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.241-5TEAMĐỗ Thị Loan5
51 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.261-5TEAMĐỗ Thị Loan5
52 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.331-5TEAMĐoàn Thị Hằng5
53 TCTE220Thực tế doanh nghiệp 2TCTE220_3.361-5TEAMĐoàn Thị Hằng5