Bản tin phòng đào tạo

LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 9,10, 11 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 9,10, 11  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 11h00 ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


HẠN NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH

 CÁC ĐỒNG CHÍ GIẢNG VIÊN NHẬP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỆ CĐ 9, 10 VÀO PHẦN MỀM QLĐT HẠN CUỐI 12H00 NGÀY 21/11/2019.


LỊCH NỘP ẢNH HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 9

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Để chuẩn bị điều kiện xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng khóa 9 (2017-2020) phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên Cao đẳng khóa 9:

- Nộp bổ sung 02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên – ngày tháng năm sinh – lớp)

- Lớp trưởng các lớp thu ảnh nộp về phòng Đào tạo hạn cuối 31/08/2019.


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 9,10 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

 

LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 9,10 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 9,10  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 11h ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ8 9, 10 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

Sinh viên Cao đẳng khóa 8,9,10 có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 12h ngày 09 tháng 01 năm 2019.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 8,9 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 8,9  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2017-2018 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 12h ngày 15 tháng 06 năm 2018.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG 6

 Sinh viên Cao đẳng Khóa 6 được công nhận tốt nghiệp nhận bằng tốt nghiệp trong giờ hành chính vào ngày 15 và ngày 16 tháng 06 năm2017


LỊCH CẤP CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 6

Phòng Đào tạo thông báo:

Để tạo điều kiện cho sinh viên cao đẳng khóa 6 tốt nghiệp tháng 5 năm 2017 nộp hồ sơ thi liên thông và đi làm,

Phòng tổ chức cấp phát chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp từ ngày 18/5 đến hết ngày 31/5/2017 ( trong giờ hành chính).


LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ8 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 8 có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 17h ngày 22 tháng 02 năm 2017.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu ( có thể nhận mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 4 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh dưới 5) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)


Bản tin phòng quản lý sinh viên

GÓC TUYỂN DỤNG

 Phòng Công tác HSSV thông báo về việc công ty cổ phần M2 Việt Nam, Công ty cổ phần Thời trang Phan Nguyễn Tuyển dụng. Các em sinh viên có nhu cầu làm thêm (CĐ9, 10), làm fulltime (CĐ8, TC5C) các chuyên ngành trong trường tham khảo thông tin tuyển dụng chi tiết như sau:


Kế hoạch trao học bổng học kỳ I năm học 2018-2019

 Nhà trường tổ chức lễ khen thưởng tập thể lớp và trao học bổng học kỳ I năm học 2018 - 2019, đề nghị các em sinh viên có tên trong dánh sách được cấp học bổng và tập thể lớp được khen thưởng thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch để buổi lễ được thành công tốt đẹp.


QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG ĐỐI VỚI CAO ĐẲNG 8, 9, 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Quyết định cấp học bổng học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên các lớp Cao đẳng 8, 9, 10 và trung cấp 52 kèm theo danh sách. Đề nghị các em sinh viên được cấp học bổng theo dõi thông báo trao học bổng và cấp phát học bổng để thực hiện nghiêm túc theo quy định.


QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

 Quyết định khen thưởng tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể lớp Tiên tiến học kỳ I năm học 2018 - 2019.


Thông báo đối với sinh viên khóa 10

 Phòng Công tác HSSV thông báo: Các em sinh viên cao đẳng khóa 10 nhận tiền giáo trình còn thừa tại Thư viện tầng 1 nhà A3 trong giờ hành chính đến hết ngày 31/03/2019. Thư viện không giải quyết hoàn tiền cho sinh viên quá thời hạn nêu trên.


THÔNG BÁO THU HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HSSV HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2019

 Nhà trường thông báo về việc thu hồ sơ chế độ chính sách đối với HSSV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, đề nghị các em sinh viên thuộc diễn miễn giảm học phí thực hiện nghiêm túc theo thông báo để bảo đảm quyền lợi của mình khi theo học tại trường


THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 VÀ ĐI LÀM BÙ

 Nhà trường thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch tới các em sinh viên:

Căn cứ thông báo số 330/TB-TMDL ngày 24/12/2018 về việcnghỉ làm và đi làm bù tết Dương lịch 2019

- Toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên được nghỉ từ thứ Bảy, ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019.

- Thứ Bảy ngày 05/01/2019 toàn trường đi làm và dạy bù theo thời khóa biểu ngày thứ Hai (31/12/2018)

Đề nghị các em sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo


HƯỚNG DẪN SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Kế hoạch sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019


QUYẾT ĐỊNH GIẢM 70% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG 8, 9 VÀ TRUNG CẤP 52

Nhà trường ra quyết định giảm 70% học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đề nghị các em có tên trong danh sách theo dõi thông báo cấp phát tiền của phòng kế toán - tài chính trên Wedsite trường.


QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV CAO ĐẲNG KHÓA 8, 9 VÀ TCCN KHÓA 52 NĂM HỌC 2018 - 2019

 Nhà trường có quyết định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chính sách nội trú đối với HSSV K8, 9, 52, đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách miễn, giảm học phí theo dõi thông báo cấp phát tiền của phòng kế toán tài chính trên website trường.