LỊCH NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ 7, 8,9 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 14/12/2017 - Số lượt đọc: 2499

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Sinh viên Cao đẳng 7,8,9  có nguyện vọng thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018 ( những môn có điểm tổng kết từ 4.0 đến 5.4 ( trừ Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng- An ninh) nộp đơn tại phòng Đào tạo hạn cuối đến 17h ngày 11 tháng 01 năm 2018.

Lưu ý: - Lệ phí: 50.000đ/môn

             - Đơn đăng ký theo mẫu (mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

             - Sinh viên làm đơn -> Nộp lệ phí tại phòng Kế toán- tài chính -> Nộp đơn đã có xác nhận đóng lệ phí thi cho phòng Đào tạo.

            - Trường hợp sinh viên được thi lần 1 nhưng điểm tổng kết môn dưới 5 ( với Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng- An ninh ) thì được thi lại (lệ phí: 50.000đ/ môn; không phải nộp đơn)

Các tin đã đưa: