QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 49 VÀ CAO ĐẲNG 5,6

Ngày đăng: 10/03/2016 - Số lượt đọc: 1265

 Quyết định thi đua tập thể khối học sinh - sinh viên cao đẳng khóa 5, 6 và hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 49

UserFiles/vtcms/2016/3/10/file/QD%20thi%20dua%20HK%20I%20nam%20hoc%202015%20-%202016.pdf

Danh sách kèm theo

UserFiles/vtcms/2016/3/10/file/danh%20sa%C3%A1ch%20t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83%20l%E1%BB%9Bp%20ti%C3%AAn%20ti%E1%BA%BFn%20HKI%20n%C4%83m%2015%20-%2016.pdf

Quyết định cấp học bổng cao đẳng khóa 5,6

UserFiles/vtcms/2016/3/10/file/Q%C4%90%20hoc%20bong%20K5,6.pdf

Danh sách kèm theo

UserFiles/vtcms/2016/3/10/file/DANH%20SACH%20CAP%20HOC%20BONG%20K5,6.pdf

Quyết định cấp học bổng Trung cấp chuyên nghiệp 49

UserFiles/vtcms/2016/3/10/file/quyet%20dinh%20HB%20K49.pdf

Danh sách kèm theo

UserFiles/vtcms/2016/3/10/file/DANH%20SACH%20CAP%20HOC%20BONG%20K49%20-%20Copy.pdf

 

Các tin đã đưa: