KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV GIỮA KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày đăng: 16/08/2016 - Số lượt đọc: 1366

 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh - sinh viên giữa khóa đối với các lớp cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50.

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên giữa khóa.docx

Các tin đã đưa: