QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 50 VÀ CAO ĐẲNG 7

Ngày đăng: 30/03/2016 - Số lượt đọc: 1318

 Quyết định và danh sách tập thể lớp được khen thưởng

UserFiles/vtcms/2016/3/30/file/Q%C4%90%20Thi%20%C4%91ua%20hoc%20ky%201%20CD7%20v%C3%A0%20TC50%20%20nam%20hoc%202015%20-%202016.pdf

UserFiles/vtcms/2016/3/30/file/Danh%20sach%20tap%20the%20TT%20CD7,%20TC50(1).pdf

Quyết định học bổng Khóa 50 và danh sách kèm theo

UserFiles/vtcms/2016/3/30/file/quyet%20dinh%20HB%20K50.pdf

UserFiles/vtcms/2016/3/30/file/danh%20sach%20hoc%20bong%20K50.pdf

Quyết định học bổng Khóa 7 và dánh sách kèm theo

UserFiles/vtcms/2016/3/30/file/Q%C4%90%20hoc%20bong%20K7.pdf

UserFiles/vtcms/2016/3/30/file/danh%20sach%20hoc%20bong%20khoa%207.pdf

Các tin đã đưa: