thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng: 19/05/2016 - Số lượt đọc: 1201

Thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và  bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.doc 

Các tin đã đưa: