Thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo Bảo hiểm Y tế năm 2016

Ngày đăng: 30/05/2016 - Số lượt đọc: 1212

thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50 chưa mua Bảo hiểm Y tế năm 2016e.doc 

Danh sách các lớp học sinh sinh viên Cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo hiểm Y tế năm 2016

U Danh sách học sinh, sinh viên các lớp  chưa mua BHYT năm 2016.xls

Các tin đã đưa: