QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC ĐỐI VỚI HSSV CAO ĐẲNG 6, 7 VÀ TC 50 NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày đăng: 06/09/2016 - Số lượt đọc: 1104

 QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV CAO ĐẲNG  6, 7 VÀ TRUNG CẤP 50 NĂM HỌC 2016 - 2017 THUỘC DIỆN:

- HSSV LÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

- HSSV LÀ CON THƯƠNG BINH, BỆNH BINH

- HSSV CÓ CHA HOẶC MẸ LÀ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC MSLĐ HOẶC MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM 50% HP

- HSSV LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KTXH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO QUY ĐỊNH CỦA CP

QUYẾT ĐỊNH MIỄN HỌC PHÍ ĐV HSSV LÀ NGƯỜI DT THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HKI 2016-2017.pdf

QUYẾT ĐỊNH MIỄN HOC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV LÀ CON CỦA THƯƠNG BINH, BỆNH BINH 2016-2017.pdf

QUYẾT ĐỊNH GIẢM 50% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV LÀ CÓ CHA HOẶC MẸ LÀ CB, VC BỊ TNLĐ HOẶC MẮC BNN 2016-2017.pdf

UsQĐ GIẢM 70% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CÓ DKKTXH ĐBKK.pdf

DANH SÁCH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH:

UDANH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017.pdf

Các tin đã đưa: