QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 06/09/2016 - Số lượt đọc: 1093

 QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV CAO ĐẲNG 5, 6, 7 VÀ TRUNG CẤP 49, 50 NĂM HỌC 2015 - 2016 THUỘC DIỆN:

- HSSV LÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

- HSSV LÀ CON CỦA LIỆT SỸ, CON THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, CON CỦA NGƯỜI NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

- HSSV CÓ CHA HOẶC MẸ LÀ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC MSLĐ HOẶC MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM 50% HP

- HSSV LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KTXH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THEO QUY ĐỊNH CỦA CP

QĐ MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV LÀ NGƯỜI DT THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO 2015-2016.pdf

QĐ MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỐI HSSV LÀ CON CỦA LIỆT SỸ, TB, BB, CON CỦA NGƯỜI NHIỄM CĐHH 2015-2016.pdf

QĐ GIẢM 50% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV CÓ CHA HOẶC MẸ LÀ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC MSLĐ HOẶC MẮC BNN 2015-2016.pdf

QĐ GIẢM 70% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV LÀ NGƯỜI DT THIỂU SỐ Ở VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 2015-2016.pdf

DANH SÁCH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH:

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015-2016.pdf

 

Các tin đã đưa: