QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2015 -2016 VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017 HỆ CAO ĐẲNG 6, 7

Ngày đăng: 06/09/2016 - Số lượt đọc: 1421

 QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2015 - 2016, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO:

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2015-2016.pdf

DANH SÁCH KÈM THEO:

DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2015-2016.pdf

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017.pdf

DANH SÁCH KÈM THEO:

DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017.pdf

Các tin đã đưa: