Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng con mồ côi các khóa Cao đẳng 5, 6, 7 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 49, 50

Ngày đăng: 06/12/2016 - Số lượt đọc: 1301

 Thông báo thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng con mồ côi

thông báo thực hiện chế độ chính sách là con mồ côi coi.pdf

Các tin đã đưa: