Bản tin phòng đào tạo

SINH VIÊN CĐ5 LƯU Ý LỊCH THI NHỮNG HỌC PHẦN HỌC GHÉP CÙNG CĐ6

Sinh viên Cao đẳng 5 học cùng lịch học kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015. Lưu ý khi xem lịch thi của những học phần này: 

- Vào tài khoản cá nhân xem lịch thi học kỳ thì phải chọn kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015


NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM:

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

Sinh viên cao đẳng khóa 5 và 6 có nguyện vọng thi cải thiện điểm ( những môn có trong lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 Cao đẳng 6) nộp đơn xin thi cải thiện tại phòng Đào tạo hạn cuối là ngày 29/01/2015


Lưu ý xem lịch thi đối với sinh viên CĐ5

Phòng đào tạo thông báo: Sinh viên cao đẳng 5 chú ý cách xem lịch thi: Các môn học cùng học kỳ 1 cao đẳng 6, khi xem lịch thi sinh viên phải chọn kỳ 1 khóa 6.


THỜI HẠN NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM KHỐI CĐ5 VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

 Phòng đào tạo thông báo: Sinh viên cao đẳng 5 có nguyện vọng thi cải thiện điểm (các học phần điểm D) nộp đơn xin thi cải thiện hạn cuối là ngày 29/12/2014:

- Các môn đăng ký thi nếu học trong học kỳ 1 năm học 2014-2015 sẽ thi cùng lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015  CĐ5

- Các môn đăng ký thi nếu học trong năm học 2013-2014 sẽ thi cùng lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 CĐ6

* LƯU Ý:

Các trường hợp sinh viên CĐ5 phải thi lại, thi cải thiện lịch thi có thể trùng với lịch học của học kỳ 2 năm học 2014-2015. Vậy sinh viên phải tự sắp xếp thời gian giữa học và thi.


THAY ĐỔI DANH SÁCH THI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 2, 3 CAO ĐẲNG 5

Phòng Đào tạo thông báo cho các em sinh viên CĐ khóa 5

 Vì điều kiện dự thi kết thúc học phần các học phần Giáo dục Quốc phòng- An ninh có sự thay đổi:

Điều  kiện được thi kết thúc học phần:

-Sinh viên nghỉ không quá 20% số tiết của học phần

- Các bài kiểm tra phải đạt từ 5 trở lên

Nên danh sách thi kết thúc học phần các học phần Giáo dục Quốc phòng- An ninh có sự thay đổi. Phòng Đào tạo sẽ điều chỉnh và cập nhật vào tài khoản cho sinh viên.

Đề nghị sinh viên cao đẳng khóa 5 vào tài khoản cá nhân để xem lại danh sách thi của mình (Số báo danh, phòng thi, ca thi...).


THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM KHỐI CĐ5

 Phòng Đào tạo thông báo: Thời gian nhận đơn xin thi cải thiện điểm khối cao đẳng khóa 5 hạn cuối là ngày 28 tháng 11 năm 2014 ( Lưu ý: Cải thiện điểm những môn đạt điểm D mà có trong lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015  của CĐ)

Sau khi kết thúc các môn thi trong học kỳ 1 (CĐ 5 ) năm học 2014- 2015,  nếu điểm D thì sinh viên CĐ5 có thể nộp đơn xin thi cải thiện điểm (thi cùng lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015). Hạn nộp sẽ thông báo sau. 


LƯU Ý THỜI KHÓA BIỂU CỦA GIẢNG VIÊN DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 6

 ĐỀ NGHỊ GIẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 6 THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI LỊCH GIẢNG DẠY QUA: daotao.hcct.edu.vn BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.


THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 5

 Yêu cầu sinh viên cao đẳng khóa 5, thứ 6 ngày 19/9/2014 vào tài khoản để xem thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015. Thời khóa biểu được bổ sung thêm các lớp học phần giành cho sinh viên chưa được học ở học kỳ 1 năm học 2013-2014.


LỊCH NỘP ĐƠN HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 5

 THÔNG BÁO: PHÒNG ĐÀO TẠO NHẬN ĐƠN XIN HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 5 ( ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC PHẦN CÓ TRONG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015 CAO ĐẲNG 6) BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 22-9-2014 (TRONG THỜI GIAN 01 TUẦN)


Bản tin phòng quản lý sinh viên

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP VÀ TRAO HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ khen thưởng tập thể lớp và trao học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018, đề nghị các em HSSV thực hiện nghiêm túc.


QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 Nhà trường đã có quyết định khen thưởng, học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ cao đẳng khóa 8, 9 và trung cấp 52. Tập thể lớp và các em sinh viên có tên trong danh sách được khen thưởng, học bổng theo dõi lịch trao học bổng, khen thưởng để dự đông đủ


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC NĂM 2018

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2018, đề nghị GVCN, CVHT và các em học sinh, sinh viên nghiêm trúc thực hiện.


DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 Phòng Công tác HSSV thông báo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với HSSV các lớp cao đẳng khóa 8,9 và trung cấp khóa 52. HSSV có thắc mắc về điểm rèn luyện đến hết ngày 27/7/2018 tại phòng Công tác HSSV hoặc liên hệ thầy Phúc qua số điện thoại: 0976897471. Hết thời hạn trên mọi thắc mắc không được giải quyết.


KẾ HOẠCH SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 CĐ 8,9 VÀ TC 52

 Nhà trường thông báo Kế hoạch sơ kết học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các lớp cao đẳng khóa 8, 9 và Trung cấp khóa 52.


THÔNG BÁO V/V CẢNH BÁO HỌC SINH - SINH VIÊN VỀ "HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI"

 Ban Giám hiệu thông báo về việc Học sinh sinh viên tránh tiếp xúc với người lạ, người tự xưng là thành viên "Hội Thánh Đức Chúa Trời",


QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018

Nhà trường đã có Quyết định miễn, giảm học phí năm học 2017 - 2018 đối với học sinh, sinh viên các khóa. Các em học sinh, sinh viên trong diện xét miễn, giảm học phí theo dõi thông báo hoàn lại học phí của phòng Kế toán tài chính trên Wedsite của Trường.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 Ban Giám hiệu thông báo tới các em học sinh, sinh viên về việc dự lễ trao học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018,  đề nghị các em học sinh, sinh viên tới dự đông đủ để buổi lễ thành công tốt đẹp


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 Quyết định thi đua, khen thưởng học bổng học kỳ I năm học 2017-2018 đối với tập thể lớp học sinh, sinh viên và cấp học bổng đối với cá nhân học sinh, sinh viên. Các em học sinh, sinh viên theo dõi thông báo nhận tiền học bổng của phòng Kế toán - tài chính trên wedsite của trường.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ CĐCS ĐỐI VỚI HSSV THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 Nhà trường thông báo về việc thu hồ sơ đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số và sinh viên khuyết tật. Yêu cầu các em học sinh, sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ theo đúng thông báo.