Bản tin phòng đào tạo

thời gian đăng ký học Học kỳ 2 Cao đẳng khóa 5 năm học 2013-2014

 Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 5 đăng ký môn học của học kỳ 2 năm học 2013-2014 bắt đầu từ 12h ngày 02/ 01/2014, và kết thúc vào 23h 59p ngày 16/01/2014


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 Cao đẳng khóa 5

 Đây là Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 Cao đẳng khóa 5 tổng thể. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên sẽ có khi sinh viên được xếp vào phòng thi ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình để xem)


Lịch Thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất & Tin học cơ bản Khóa 5

 Lịch Thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất & Tin học cơ bản hệ cao đẳng chính quy Khóa 5 theo hệ thống đào tạo tín chỉ..."Chi tiết xem file đính kèm".


Bản tin phòng quản lý sinh viên

QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016 CAO ĐẲNG KHÓA 6,7 VÀ TCCN KHÓA 50

 Lưu ý: Các em học sinh sinh viên Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50 được cấp học bổng theo dõi thông báo lĩnh tiền học bổng của phòng Kế toán Tài chính trên Wedsite trường.


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV GIỮA KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" giữa khóa đối với Sinh viên cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50. Yêu cầu các em nghiêm túc tham gia. Phòng Công tác Học sinh - sinh viên thực hiện điểm danh sĩ số các lớp học sinh sinh viên theo lịch học. Những HSSV không tham gia sẽ bị trừ điểm theo quy định.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO " HCCT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP- KIẾN TẠO ƯỚC MƠ

 Thông báo về việc tổ chức hội thảo " HCCT đồng hành cùng doanh nghiệp- Kiến tạo ước mơ"


THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ KIẾN HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015- 2016 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 6,7 VÀ TCCN KHÓA 50

 Học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 6,7 và hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 50 xem thông báo dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016.

Mọi thắc mắc gửi về phòng Công tác học sinh sinh viên trước ngày 24/8/2016. Hết thời hạn trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.


HƯỚNG DẪN SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 CAO ĐẲNG6, 7 VÀ TRUNG CẤP 50

 Hướng dẫn sơ kết học kỳ II năm học 2015 - 2016 hệ cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50.


Thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo Bảo hiểm Y tế năm 2016

 Thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo hiểm Y tế năm 2016


VỀ VIỆC HOÃN LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 5 KHÓA HỌC 2013 - 2016

 Theo thông báo, nhà trường sẽ tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp khóa 5 vào ngày 13/6/2016. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, nhà trường hoãn việc phát bằng theo lịch. Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến các lớp học sinh, sinh viên biết và sẽ thông báo lại khi có lịch cụ thể.


Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

 Đề nghị HSSV không chỉnh sửa, hoặc xóa nội dung in sẵn trên các mẫu đơn của nhà trường.


thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021

 Ban giám hiệu thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021.

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIÊN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ KHỐI HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2016

 Học sinh, sinh viên tham gia bầu cử quốc hội khóa XIV tại nơi cư trú.