Bản tin phòng đào tạo

thời gian đăng ký học Học kỳ 2 Cao đẳng khóa 5 năm học 2013-2014

 Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 5 đăng ký môn học của học kỳ 2 năm học 2013-2014 bắt đầu từ 12h ngày 02/ 01/2014, và kết thúc vào 23h 59p ngày 16/01/2014


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 Cao đẳng khóa 5

 Đây là Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 Cao đẳng khóa 5 tổng thể. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên sẽ có khi sinh viên được xếp vào phòng thi ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình để xem)


Lịch Thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất & Tin học cơ bản Khóa 5

 Lịch Thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất & Tin học cơ bản hệ cao đẳng chính quy Khóa 5 theo hệ thống đào tạo tín chỉ..."Chi tiết xem file đính kèm".


Bản tin phòng quản lý sinh viên

HƯỚNG DẪN SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 CAO ĐẲNG6, 7 VÀ TRUNG CẤP 50

 Hướng dẫn sơ kết học kỳ II năm học 2015 - 2016 hệ cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50.


Thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo Bảo hiểm Y tế năm 2016

 Thông báo về việc học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50 chưa mua bảo hiểm Y tế năm 2016


VỀ VIỆC HOÃN LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 5 KHÓA HỌC 2013 - 2016

 Theo thông báo, nhà trường sẽ tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp khóa 5 vào ngày 13/6/2016. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, nhà trường hoãn việc phát bằng theo lịch. Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến các lớp học sinh, sinh viên biết và sẽ thông báo lại khi có lịch cụ thể.


Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

 Đề nghị HSSV không chỉnh sửa, hoặc xóa nội dung in sẵn trên các mẫu đơn của nhà trường.


thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021

 Ban giám hiệu thông báo về việc lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021.

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIÊN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ KHỐI HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2016

 Học sinh, sinh viên tham gia bầu cử quốc hội khóa XIV tại nơi cư trú.


Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm học 2015 - 2016

 Ban giám hiệu thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm học 2015 - 2016.

Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/6/2016

Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này


Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

 Phụ lục I

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

(Kèm theo thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục vùng, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn 

 


Thông báo về việc thực hiện thu hồ sơ chế độ chính sách của học sinh - sinh viên năm học 2015 - 2016

 Ban giám hiệu trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo về việc thực hiện thu hồ sơ chế độ chính sách HSSV hệ Cao đẳng khóa 5,6,7 và hệ TCCN khóa 49,50 năm học 2015 - 2016.

Phòng Công tác HSSV tiếp nhận hồ sơ chế độ chính sách của HSSV đến hết ngày 16/6/2016

Nhà trường không giải quyết hồ sơ nộp muộn.

Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc học sinh - sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.


KẾ HOẠCH: Tổ chức hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần thứ III năm 2016

 Các em học sinh, sinh viên xem kế hoạch hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần thứ III năm 2016 tham gia dự thi trực tuyến trên hệ thống Wedsite http://hocvalamtheobac.vn.