Bản tin phòng đào tạo

thời gian đăng ký học Học kỳ 2 Cao đẳng khóa 5 năm học 2013-2014

 Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 5 đăng ký môn học của học kỳ 2 năm học 2013-2014 bắt đầu từ 12h ngày 02/ 01/2014, và kết thúc vào 23h 59p ngày 16/01/2014


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 Cao đẳng khóa 5

 Đây là Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 Cao đẳng khóa 5 tổng thể. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên sẽ có khi sinh viên được xếp vào phòng thi ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình để xem)


Lịch Thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất & Tin học cơ bản Khóa 5

 Lịch Thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất & Tin học cơ bản hệ cao đẳng chính quy Khóa 5 theo hệ thống đào tạo tín chỉ..."Chi tiết xem file đính kèm".


Bản tin phòng quản lý sinh viên

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2016 -2017

 Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo tới các em học sinh sinh viên kế hoạch " Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2016 - 2017


Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 đối với học sinh sinh viên cao đẳng khóa 8 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 51

 Ban giám hiệu thông báo việc thu hồ sơ chế độ chính sách miễn, giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên cao đẳng khóa 8 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 51. Đề nghị các em học sinh, sinh viên nộp hồ sơ đúng thời gian quy định. 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM SỨC KHỎE TUYỂN SINH NĂM 2016

 Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh năm 2016 Cao đẳng khóa 8 và TCCN khóa 51


KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 8 , TCCN KHÓA 51 VÀ RA MẮT CÁC CÂU LẠC BỘ

 Phòng công tác học sinh sinh viên thông báo tới các em học sinh - sinh viên trong toàn trường kế hoạch khai giảng năm học 2016 - 2017 và chương trình tổ chức " Chào tân sinh viên Cao đẳng khóa 8 và TCCN khóa 51"


QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2015 -2016 VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017 HỆ CAO ĐẲNG 6, 7

Nhà trường đã có quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên cao đẳng khóa 6, 7 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm học 2015 - 2016 và học kỳ I năm học 2016 - 2017. Đề nghị SV xem danh sách kèm theo quyết định và theo dõi thông báo lĩnh tiền của phòng Kế toán tài chính trên Wedsite trường.


QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC ĐỐI VỚI HSSV CAO ĐẲNG 6, 7 VÀ TC 50 NĂM HỌC 2016 - 2017

 Trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và đơn đề nghị miễn giảm học phí của học sinh, sinh viên cao đẳng 6, 7 và trung cấp 50 nhà trường quyết định miễn, giảm học phí đối với HSSV thuộc diện chế độ chính sách. Đề nghị các em xem danh sách kèm theo quyết định.


QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

Nhà trường đã có quyết định miễn giảm học phí đối với HSSV cao đẳng 5, 6, 7 và trung cấp 49, 50 thuộc diện chính sách năm học 2015 - 2016 căn cứ trên việc xét hồ sơ và đơn đề nghị miễn giảm học phí của các em. HSSV có tên trong danh sách chú ý theo dõi thông báo hoàn trả tiền học phí của phòng Kế toán tài chính trên Wedsite trường.


THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH HSSV Ở NỘI, NGOẠI TRÚ CAO ĐẲNG KHÓA 6,7, 8 VÀ TCCN KHÓA 50,51 NĂM HỌC 2016 - 2017

Lưu ý: Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập lập danh sách học sinh, sinh viên ở nội, ngoại trú Cao đẳng khóa 6,7,8 và TCCN khóa 50,51 năm học 2016- 2017.


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016 CAO ĐẲNG KHÓA 6,7 VÀ TCCN KHÓA 50

 Lưu ý: Các em học sinh sinh viên Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50 được cấp học bổng theo dõi thông báo lĩnh tiền học bổng của phòng Kế toán Tài chính trên Wedsite trường.


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV GIỮA KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" giữa khóa đối với Sinh viên cao đẳng khóa 6, 7 và TCCN khóa 50. Yêu cầu các em nghiêm túc tham gia. Phòng Công tác Học sinh - sinh viên thực hiện điểm danh sĩ số các lớp học sinh sinh viên theo lịch học. Những HSSV không tham gia sẽ bị trừ điểm theo quy định.