Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM

 Phòng Đào tạo nhận đơn thi cải thiện điểm của sinh viên khóa 5,6 và 7 đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2016 ( chỉ những học phần có trong lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016)


THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI LẠI MÔN TIN HỌC CƠ BẢN- CAO ĐẲNG KHÓA 6

 Phòng đào tạo thông báo: Lịch thi lại môn Tin học cơ bản của Cao đẳng 6 ca 3 ngày 01/7/2016 chuyển sang ca 4 ngày 27/6/2016. Đề nghị sinh viên thi lại và thi cải thiện môn này vào trang cá nhân để xem lại lịch thi cụ thể.


Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm học 2015 - 2016

 Ban giám hiệu thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm học 2015 - 2016.

Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 16/6/2016.

Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 50 VÀ CAO ĐẲNG 7

 Lưu ý: Các em học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 7 và trung cấp khóa 50 được cấp học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016, theo dõi thông báo lĩnh tiền học bổng của phòng Kế toán tài chính trên Wedsite trường.


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 49 VÀ CAO ĐẲNG 5,6

 QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA HỌC BỔNG HỆ TRUNG CẤP 49 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 5, 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016


THỜI GIAN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CÙNG THI LẠI KHÓA 7 (HK1-2015-2016)

 Phòng Đào tạo nhận đơn xin thi cải thiện điểm của sinh viên các khóa 5,6 và 7 cùng lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015-2016 của cao đẳng khóa 7 ( Chỉ những môn có trong lịch thi của khóa 7) đến hết ngày 24/02/2016.

Lưu ý: Sinh viên làm đơn theo mẫu của nhà trường, đóng lệ phí tại phòng Kế toán- Tài chính, nộp đơn có xác nhận đóng lệ phí thi lại về phòng Đào tạo.


Thời gian nộp đơn thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 21015-2016 của sinh viển CĐ5 và 6

 Phòng đào tạo nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm của sinh viên Cao đẳng khóa 5 và khóa 6 đến hết ngày 30/12/2015.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký thi cải thiện môn trong lịch thi của khóa nào thì khi vào xem lịch thi phải chọn đúng kỳ học của khóa đó.

Ví dụ: Sinh viên A khóa 5 đăng ký thi môn B có trong lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-1016 của khóa 7. Khi vào tài khoản cá nhân xem lịch thi cải thiện của môn B thì sinh viên A phải chọn năm học 2015-2016 và học kỳ 1 khóa 7.


THỜI GIAN NỘP ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CĐ5 VÀ CĐ6

 Phòng đào tạo nhận đơn xin thi cải thiện điểm của sinh viên cao đẳng khóa 5 và khóa 6 (những học phần có trong lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015) đến 15h ngày 26/6/2015


SINH VIÊN CĐ5 LƯU Ý LỊCH THI NHỮNG HỌC PHẦN HỌC GHÉP CÙNG CĐ6

Sinh viên Cao đẳng 5 học cùng lịch học kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015. Lưu ý khi xem lịch thi của những học phần này: 

- Vào tài khoản cá nhân xem lịch thi học kỳ thì phải chọn kỳ 2 khóa 6 năm học 2014-2015


NỘP ĐƠN THI CẢI THIỆN ĐIỂM:

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

Sinh viên cao đẳng khóa 5 và 6 có nguyện vọng thi cải thiện điểm ( những môn có trong lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 Cao đẳng 6) nộp đơn xin thi cải thiện tại phòng Đào tạo hạn cuối là ngày 29/01/2015


Bản tin phòng quản lý sinh viên

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM HỌC 2017 - 2018

 Nhà trường đã có quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập và cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm học 2017 - 2018. Đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông báo cấp phát tiền của phòng Kế toán - tài chính trên website trường.


KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP VÀ TRAO HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ khen thưởng tập thể lớp và trao học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018, đề nghị các em HSSV thực hiện nghiêm túc.


QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 Nhà trường đã có quyết định khen thưởng, học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ cao đẳng khóa 8, 9 và trung cấp 52. Tập thể lớp và các em sinh viên có tên trong danh sách được khen thưởng, học bổng theo dõi lịch trao học bổng, khen thưởng để dự đông đủ


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC NĂM 2018

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2018, đề nghị GVCN, CVHT và các em học sinh, sinh viên nghiêm trúc thực hiện.


DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

 Phòng Công tác HSSV thông báo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với HSSV các lớp cao đẳng khóa 8,9 và trung cấp khóa 52. HSSV có thắc mắc về điểm rèn luyện đến hết ngày 27/7/2018 tại phòng Công tác HSSV hoặc liên hệ thầy Phúc qua số điện thoại: 0976897471. Hết thời hạn trên mọi thắc mắc không được giải quyết.


KẾ HOẠCH SƠ KẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 CĐ 8,9 VÀ TC 52

 Nhà trường thông báo Kế hoạch sơ kết học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các lớp cao đẳng khóa 8, 9 và Trung cấp khóa 52.


THÔNG BÁO V/V CẢNH BÁO HỌC SINH - SINH VIÊN VỀ "HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI"

 Ban Giám hiệu thông báo về việc Học sinh sinh viên tránh tiếp xúc với người lạ, người tự xưng là thành viên "Hội Thánh Đức Chúa Trời",


QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018

Nhà trường đã có Quyết định miễn, giảm học phí năm học 2017 - 2018 đối với học sinh, sinh viên các khóa. Các em học sinh, sinh viên trong diện xét miễn, giảm học phí theo dõi thông báo hoàn lại học phí của phòng Kế toán tài chính trên Wedsite của Trường.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 Ban Giám hiệu thông báo tới các em học sinh, sinh viên về việc dự lễ trao học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018,  đề nghị các em học sinh, sinh viên tới dự đông đủ để buổi lễ thành công tốt đẹp


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 Quyết định thi đua, khen thưởng học bổng học kỳ I năm học 2017-2018 đối với tập thể lớp học sinh, sinh viên và cấp học bổng đối với cá nhân học sinh, sinh viên. Các em học sinh, sinh viên theo dõi thông báo nhận tiền học bổng của phòng Kế toán - tài chính trên wedsite của trường.