THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM HK1 (2013-2014) CĐ KHÓA 5

Ngày đăng: 12/02/2014 - Số lượt đọc: 1127

 Phòng Đào tạo thông báo: Từ ngày 18/2 đến 20/2/2014 sinh viên cao đẳng khóa 5 có nhu cầu thi cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2013-2014 ( điểm tổng kết học phần là D: 4.0->5.4), nộp đơn theo mẫu (dowload tại: daotao.hcct.edu.vn -> Mẫu văn bản, tài liệu-> nhà trường) về phòng Đào tạo. Lịch thi cải thiện điểm trùng với lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014.

Lưu ý: Riêng học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng An ninh (học phần điều kiện, cấp chứng chỉ) điểm tổng kết "Đạt" là từ 5.0 trở lên; dưới 5.0 sinh viên phải thi lại ( đối với những sinh viên đã đủ điều kiện dự thi lần 1)