Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên

Ngày đăng: 18/08/2014 - Số lượt đọc: 2361

Sinh viên cao đẳng khóa 5 vào tài khoản cá nhân kiểm tra thời khóa biểu " Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên". Yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc theo lịch cảu nhà trường.

Các tin đã đưa: