QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ TRUNG CẤP 50 VÀ CAO ĐẲNG 7

Ngày đăng: 30/03/2016 - Số lượt đọc: 1277

 Quyết định thi đua tập thể

Quyết định thi đua tập thể  HKI năm học 2015- 2016 CDD và TC50.pdf

Danh sách thi đua tập thể

Danh sách tập thể lớp Tiên tiến CDD7, TC50.pdf

Quyết định  và danh sách Học bổng TC50

Quyết định h ọc  bổng K50.pdf

Danh sách học bổng K50.pdf

Quyết định và danh sách học bổng K7

Quyết định học bổng K7.pdf

Danh sách học bổng K7.pdf

Các tin đã đưa: