Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 đối với học sinh sinh viên cao đẳng khóa 8 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 51

Ngày đăng: 07/11/2016 - Số lượt đọc: 498

 Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách.

Thong bao che do chinh sach.pdf

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Đơn đề nghị miễn, giam học phí.pdf

Thông báo thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập

Thông báo thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập.pdf

Đơn Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập:

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tâo.pdf

 

Các tin đã đưa: