QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV CAO ĐẲNG KHÓA 8 VÀ TCCN KHÓA 51

Ngày đăng: 10/03/2017 - Số lượt đọc: 528

 Quyết định miễn học phí đối với HSSV là người dân tộc TS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.pdf

Quyết định miễn học phí đối với HSSV là con mồ côi, con TB, BB.pdf

Quyết định giảm 70% học phí đối với HSSV là người DTTS HP.pdf

Danh sách học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí:

Danh sách kèm theo các quyết định.pdf

Các tin đã đưa: