Thông báo về việc nộp hồ sơ nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên Cao đẳng khóa 9 và TCCN khóa 52 đợt 2

Ngày đăng: 04/12/2017 - Số lượt đọc: 392

Thông báo thu hồ sơ nghĩa vụ quân sự đợt 2.pdf

Danh sách nam học sinh, sinh viên chưa nộp hồ sơ NVQS.pdf

Các tin đã đưa: