THÔNG BÁO V/V CẢNH BÁO HỌC SINH - SINH VIÊN VỀ "HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI"

Ngày đăng: 04/05/2018 - Số lượt đọc: 268

 Thông báo về việc cảnh báo học sinh, sinh viên về hội thánh đức chú trời.pdf

Các tin đã đưa: