THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ CĐCS ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11

Ngày đăng: 03/09/2020 - Số lượt đọc: 1410

Thông báo về việc thu hồ sơ chế độ chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.docx

Các tin đã đưa: